Petz Renáta: Ez a látás erre az időszakra szól

Ésa.52,1-2Serkenj föl, serkenj föl, öltözd föl erősségedet (= erődet, hatalmadat, dicsőségedet, stabilitásodat) – Sion, öltözz föl ékességedet (= megbecsülés, méltóság, tisztelet, tisztesség, dicsőség) Jeruzsálem, te szent város! Mert nem lép be ide többé körülmetéletlen, tisztátalan!  Rázd le magadról a port, kelj föl, ülj föl, Jeruzsálem, oldd le nyakadról a bilincset, Sion fogoly leánya!”  

Láttam embereken, ajándékokon bilincseket, melyeket feloldanak. Egy helyre voltak odaláncolva, bekorlátozott mozgástérrel, de ebben az időszakban Isten felszabadítja egy nagyobb mozgástérre, nagyobb befolyási területre őket.

Apostoli és prófétai ajándékok lesznek felszabadítva. Itt az idő. Ebben az időzítésben vagyunk. Sion dicsősége akkor lesz teljes, akkor lesz erős, hatalommal teljes, stabil, amikor mind az öt ajándék együttműködik, és mindegyik megkapja a maga megbecsülését, tiszteletét.

Az ellenség megpróbálta a vallásos lepellel eltakarni és bilincsekkel, lekorlátozni az Eklézsiát, de Isten Szelleme szól most, hogy ’kelj fel, rázd le magadról a bilincseket, és öltözd fel erősségedet’. Isten Szelleme felszabadítja az Ő népét, hogy mozduljon az elhívásában.

Most egy szellemi légkörváltozás zajlik Magyarországon, és egész Európában. Az, amit az országunkban tapasztalunk, hogy a Menny egyre több helyen találkozik a Földdel, ez egy szellemi légmozgást hozott létre. Ez okozza a szellemi klímaváltozást.

Ésa.25,7 „S elveszi, megsemmisíti e hegyen a fátyolt, mely beborított minden népeket, és a takarót, mely befedett minden nemzeteket.”

A prófétai szóra várnak a nemzetek, mert ahogy a vallásos lepel lekerül, helyette Isten Szelleme lebeg a nemzetek felett, mint a Teremtéskor. Ahogy a teremtéskor Isten szólt, és Szent Szellem együtt mozdult vele, így Szent Szellem most is bizonyságot tesz Isten Beszéde mellette.   Legyen világosság! És lesz világosság.

1.Ján.2,8 „A sötétség szűnik és az igaz világosság már fénylik!”

Az a vallásos lepel, vallásos erőtlenség, képmutatás, homály, Babilon szellemének befolyása, mely mint egy lepel évszázadok óta beborította a népeket – Krisztusban tűnik el.

„Amikor felemeltek mindent magamhoz vonzok.” – mondta Jézus.

Ján.12,32 „És én, ha felemeltetem e földről, mindent magamhoz vonzok.”

Egy helycsere történik. Azok a területek, melyek lepel alatt voltak, felülkerekednek. Felül minden fejedelemségen! Ez az identitás helyreállását hozza, és egy másfajta gondolkodást, működést.

Efé.1,21 „…felül minden fejedelemségen, hatalmasságon, erőn, uraságon és minden néven, amelyet valaki kap nemcsak e világon, hanem az eljövendőben is. És az ő lába alá vetett mindent…”

Ahogy felemeljük Jézus Krisztust a nemzeteinkben ez a vallásos lepel lekerül a szemekről, és meglátják, és felismerik Krisztust – egymásban is, és az Eklézsia is, mint Krisztus Teste lesz ismert.

Ján.8,28 „Mondta azért nekik Jézus: Mikor felemelitek az embernek Fiát, akkor megismeritek, hogy Én Vagyok és semmit sem cselekszem magamtól, hanem amint az Atya tanított engem, úgy szólok.”