Izgatott vagyok azok miatt, melyeket az Úr most cselekszik. Egyre többször és egyre több helyen látjuk Isten Szellemének mozdulását. Olyan helyeken is, ahol eddig nem történt semmi, nem volt semmi látható jele Isten Királysága jelenlétének, most ott is megmozdul valami. Olyan, mint egy ébresztő. Felkelti ezt az alvó népet.

Róm.4,17 Aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek előszólítja, mint meglevőket.”

A feltámadás ereje felszabadítja a reménységet a mi nemzetünkben is. A mi Istenünk, aki a holtakat, megeleveníti, az elveszett reménységet életre kelti, téged sem hagy fogságban, van Szava ma is hozzád. Hallgasd. Ülj le a lábaihoz, és hallgasd, mit mond.

’Hívlak a jelenlétembe, hívlak a védelmembe. Hívlak, hogy gyere fel magas helyekre, a trónomhoz, az uralkodás helyére. Emeld fel szavadat a népedért, szomszédaidért, városodért, a nemzetedért! Hirdess szabadulást a foglyoknak. Mondd el nekik: ’Itt van Istenetek!’

Ésa.55,5 „Íme, nem ismert népet hívsz elő, és a nép, amely téged nem ismert, hozzád siet az Úrért, Istenedért és Izrael Szentjéért, hogy téged megdicsőített.”

Imádkoztam, hogy hadd lássam, és értsem, hogy mit cselekszik most az Úr. Megértettem, hogy ahhoz, hogy szemeimmel is meglássam mindazt a változást, ami most a szellemvilágban történik, elő kell szólítanom.

Hogyan szólítsam elő, ha nem látom? Hogyan láthatom meg, mielőtt az láthatóvá válik?

Róm.12,2 „És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.”

Az ember általában azt nézi, ami a szeme előtt van. E világ mindent megtesz azért, hogy ne kerülje el a figyelmünket, amit ő mutatni akar. Isten pedig a szíveket vizsgálja. Az Úr Jézus ebben is példát adott nekünk, és azt szeretné, hogy érjük el és értsük meg az Ő szívének gondolatait. Annak fényében azonnal elhomályosul minden látható nehézség, és az Ő jelenlétében hit költözik a szívünkbe. Ezért fogjuk látni a láthatatlant, és így már elő tudjuk hívni Isten szívének akaratát.

Ez a világ fogságban akar tartani, az által, hogy folyamatosan vetít. Olyan 4D-s mozit mutat, ami az össze érzékszervedet elvarázsolja. De Isten visszahív magához, hogy abba a valóságba lépj bele, amit Ő tervezett el számodra. Hív téged, hogy te is felismerd, hogy az egész teremtett világ várja, hogy Isten fiaként, örököseként megjelenj, mert Isten rajtad keresztül szabadulást készít sokaknak. Azt várja, hogy ’hüioszként’, azaz érett, örököskorú fiúként válaszolj az elhívásodra.

Ésa.43,6-7 „Azt mondom északnak: „Add ide”, és délnek: „Ne tartsd vissza!” Hozd vissza fiaimat a messzeségből és leányaimat a föld végéről, mindenkit, akit csak nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, akit alkottam és készítettem!”  

Nem maradsz magadra ezekre az időkre sem. Hiszem, hogy egyre többen ébrednek fel, és állnak a helyükre, és ahogy te is megteszed ezt, látni fogod, hogy egy egyre növekvő sereg részévé lettél.

Ésa.42,13-16Az Úr, mint egy hős kijön, és mint hadakozó felkölti haragját, kiált, sőt rivalg és ellenségein erőt vesz. Régtől fogva hallgattam, néma voltam, magamat megtartóztatám: most mint a szülő nő nyögök, lihegek és fúvok!  Elpusztítok hegyeket és halmokat, és megszáraztom minden füvüket, szigetekké teszek folyamokat, és tavakat kiszáraztok.  A vakokat oly úton vezetem, amelyet nem ismernek, járatom őket oly ösvényeken, amelyeket nem tudnak; előttük a sötétséget világossággá teszem, és az egyenetlen földet egyenessé; ezeket cselekszem velük, és őket el nem hagyom.”