Az Úr felhívta a figyelmem arra, hogy nézzük és lássuk meg mi mindent cselekszik az Eklézsiában, mert ami most szellemben és Isten népe között zajlik, az mutatja, hogy mi fog történni a társadalom különböző területein is.

Észrevettétek ezt a hatalmas mozgolódást ti is, ugye? Figyeld a szellemi történéseket. Figyeld, ahogy a Menny és a Föld találkozásával mennyei szelek kezdenek fújni. Ez mit jelent? Azt, hogy van hatása annak, ahogy megnövekszik a szellemi aktivitás Magyarországon. Isten imádata, közbenjárások, résreállások, kiáltások, sírások, áttörések, harcok, győzelmek – nem egy unalmas időszakban vagyunk, és mindez a „láthatatlanban” történő események a láthatóban is egyre inkább megnyilvánulnak.

1.Ján.2,8 „A sötétség szűnik és az igaz világosság már fénylik!”

Az Eklézsiában egy mozgósítás zajlik. Sokan meghallották a kürtszót, vannak, akikhez az szólt, hogy ’kelj fel és járj’, ’mozdulj ki, lépj ki bátran’, ’indulj el!’ – és kimozdultak egy korábban passzív, erőtlen, vallásos életmódból, mert az Úr megígérte, hogy leveszi e hegyen a fátyolt, mely beborította ezt a népet. És Isten ezt a saját népén kezdi el.

Vannak, aki meglátták, ahogy zászló emelkedik egy-egy terület fölé – megértették a maguk felelősségét az adott társadalmi területre, az adott ’hegyre’ vonatkozóan – ez a folyamat még mindig zajlik.

Vannak, akik egy régiből átléptek egy újba. Bezáródtak kapuk, és megnyíltak új területek. Mindenképpen egy új időszak kezdődött el, ami sokkal aktívabb, koncentráltabb, céltudatosabb, mint korábban. Konkrét stratégiákat mutat az Úr, és az apostoli prófétai vezetés helyreállása által ezeket a stratégiákat egyre hatékonyabban tudjuk végrehajtani.

Azt mondta az Úr, hogy ’kértétek a munkásokat az aratásba. Most gyűjtöm, mozgósítom és küldöm őket! De ne feledd azt sem, hogy ahol ökrök vannak, ott koszos a jászol. (Péld.14,4 „Mikor nincsenek ökrök: tiszta a jászol; a gabonának bősége pedig az ökörnek erejétől van.”) Ne ijedj meg, és ne botránkozz meg ebben az időszakban sem, hanem csak emeld fel a szemed az égre és onnan nézz ide le.  (Ésa.51,6) Lásd meg, ahogy Én ’mozgatom a szálakat’. Nem úgy, mint egy marionett bábut, hanem az által, ahogy a szívek idekapcsolódnak hozzám. Ahogy egyre több szív együtt dobban az szívemmel, elkezdenek a mennyei projektek kibontakozni a láthatóban is.’

Emlékeztek arra történetre, amikor a harcba indulás előtt Dávid megkérdezte az Urat, hogy milyen stratégiát használjon a filiszteusok ellen, és azt mondta az Úr, hogy figyelje az angyalok mozgását, és ahogy ők mozdulnak, úgy induljon ő is. Nem lett magára hagyva Dávid sem a Góliát elleni csatájában, sem a filiszteusok elleni harcokban, sem a többiben. Szövetségesekkel harcolt (2.Sám.5). Angyali seregek sorakoztak fel, hogy Dávid segítségére legyenek.

Nem csak Dávid figyelt a Menny mozgására, a mennyei seregre, hanem ők is figyelték, mikor sorakozik fel Dávid serege, mikor vannak készen arra, hogy a Mennyel összhangban mozduljanak.

De más helyeken is látunk ilyet, hogy együtt harcolt a Menny a Földdel. Bír.5,20 „Az égből harcoltak; A csillagok az ő helyükből vívtak Siserával!

Most is ez történik. Az egész Menny készenlétben áll, és várja, hogy együtt mozdulhasson velünk. Várja, hogy felsorakozzunk a harcra, várja, ahogy a helyeinkre kerülünk, és ott megállunk, mint Samma a lencseföldön. (2.Sám.23,11-12) Várja Szent Szellem vezetése szerinti kilépéseinket. Egyre többször és egyre nyilvánvalóbban fogjuk megtapasztalni a Menny és a Föld közötti együtt mozdulásokat.

Zsid.12,26-27 „Kinek szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet tesz, mondván: Még egyszer megrázom nemcsak a földet, hanem az eget is.  Az a “még egyszer ” pedig jelenti az állhatatlan dolgoknak mint teremtményeknek megváltozását, hogy a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg.”