Velünk és rajtunk keresztül. Egyre több terület aktiválódik, figyelj, és kerülj a helyedre!

 

Az elmúlt időszakban lehetett tapasztalni egy légkörváltozást. A szellemi légkörváltozást a Menny és a Föld találkozása idézi elő. Hasonlóan, mint amikor a hideg és a meleg levegő találkozik. Olyankor mindig történik valami.

Az Úr mutatott egy képet, ami segít megérteni, hogy mi történik most ebben a változásban. Azokon a helyeken, ahol a Menny megérintette a Földet – mint amikor meleg levegő érkezik a hideg légtérbe -, a felmelegedett levegő onnan elkezdett felfelé szállni, és megemelte a hegyeket beborító fátylat.

Ésa.25,7 „S elveszi e hegyen a fátyolt, mely beborított minden népeket, és a takarót, mely befedett minden népségeket.”

Imádat és dicsőítés száll fel a szívekből, városról városra, az egész országban és ez megmozdította, megemelte azt a fátylat, mely beborítja ezt a népet. A vallásosság takarója sokszor mozdulatlanságra kényszerítette az embereket, de most hozok egy szabadságot. Egy szabad mozgásteret adok. A dicsőítés emeli fel a nehéz takarót, az imádat veszi le a leplet a szívekről, elmékről. Leveszi közösségekről, leveszi városokról. Életre kelnek a kövek, megmozdul a (egy)ház, kilép a megszokott közegéből.

Ésa.40,9-10Magas hegyre menj fel, örömmondó Sion! Emeld föl szavadat magasan, örömmondó Jeruzsálem! Emeld föl, ne félj! Mondjad Júda városinak: Itt van Istenetek!  Íme, az Úr Isten jön hatalommal, és karja uralkodik! Íme, jutalma vele jön, és megfizetése Őelőtte.”  

Minden helyen, ahol Jézus Krisztus Királyként van jelen, ahol felemelik Őt, ott elkezd megváltozni a légkör, mert Ő mindent magához vonz. Az imádat, a dicsőítés indítja el ezt a folyamatot.

2.Kor.3,16-18 „Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel.  Az Úr pedig Szellem; és ahol az Úrnak Szelleme, ott a szabadság.  Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélve, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak Szellemétől.”

Először megváltoznak szívek, családok, majd közösségek, városok és falvak. Van reménysége ennek a nemzetnek, ennek az országnak. Isten imádata megváltoztatja a szellemi légkört, és megnyílnak szemek, fülek, és odahajolnak Isten Beszédének megértésére. Lesznek fülek a hallásra, befogadó, lágy szívek Isten akaratának megértésére.

Imádkozók, közbenjárók állnak be a résekbe, és őrállói felelősséggel figyelnek, megállnak hűségesen Isten tervének megvalósulásáért. Ők azok, akik hősi erőt kapnak, mennyei támogatást, és szorosan együttműködnek Isten angyalaival, és visszaszorítják a kapukban az ellenséget. Ahogy egy-egy terület felszabadul a lepel takarása alól, Isten Beszéde hatékonyan formálja az ott levők értékrendjét, gondolkodásmódját, mert olyan talajba hull, amely már nem kemény föld és amihez jut elengendő fény, eső.

Róm.12,2 „Változzatok el az emétek megújulás által, hogy megérthessétek mi Isten akarata.”

Változik a szellemi légkör Magyarország felett, és nyílnak a szívek, láthatóvá lesznek kapuk, kapcsolatok, kapcsolódások, amelyeken keresztül egyre több helyre kerül be Isten Királyságának értékrendje. Ahogy változik a gondolkodásmód, Isten mindent egybeszerkesztő akaratát is egyre többen ismerik fel. Hegyek tetején kiáltják: Itt van Istenetek!

Ésa.11,3 „És gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik.” – Hanem igazságos ítéleteket hirdetnek a hegyeken!

Zsolt.46,11 „Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! Felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön.”

Igen, hiszünk Magyarország ébredésében!