Honnan nézel szerteszét?

Évekkel ezelőtt még szétszórt csontok hevertek minden felé, azonban valami elkezdett zörögni, mozogni, csontok a csontokhoz rendeződtek. Néha nem is értettük hogyan, mint amikor megrázzuk a kaleidoszkópot, és az a benne levő pár törött üvegdarab csodaszép formákat mutat. Most is csak nézzük, hogyan kerülnek egymás mellé újabb és újabb tagok, és ha Szent Szellem által nézzük, már most meglátjuk azt a csodát, amit Isten létrehoz belőlünk.
Zsid.12,25-26 „Vigyázzatok, meg ne vessétek azt, aki szól; mert ha azok meg nem menekültek, akik a földön szólót megvetették, sokkal kevésbé mi, ha elfordulunk attól, aki a Mennyekből van. Kinek szava akkor megrendítette a Földet, most pedig ígéretet tesz, mondva: Még egyszer megrázom nemcsak a Földet, hanem az eget is.”
Isten ezekben a napokban ígérete szerint megrázta, megrázza nem csak az eget, a Földet is, és elindult egy fantasztikus rendeződés, helyreállás. Minden szépen a helyére kerül. Benne vagyunk Isten helyreállító munkájának a közepében.
Ahogy nézed, figyeled ezt a munkát mit látsz benne? Egy csontvázat, mely esetlenül mozog, vagy azokat a csontokat, melyek az ígéreteket hordozzák? Látod azt a munkát, melyet Isten Szava kezdett el bennünk? Látod azt a sereget, ami most épül, látod az ígéreteket megragadókat? Látod a Mennyhez ragaszkodókat? Azokat, akik szíve tűzben ég? Azokat, akik meghallották, megértették, befogadták az életet hozó prófétai szavakat – azokat a szavakat, melyeket azok szóltak, akik már akkor láttak, hallottak és szóltak, amikor még semmi nem volt látható?
Ezé.37,4 „Prófétálj e csontok felől, és ezt mondd nekik:”
Ezé.37,7 „Én pedig prófétáltam, ahogy a parancsot kaptam.”
És leszel az aki szól, aki épít, aki tovább bátorít, aki beszél arról, ami a szemnek láthatatlan? Leszel az, aki a hit szavait szólja, olyan ember, aki valóságként kezeli azt, amit más csak remél? Leszel, akinek kitörölhetetlenül beleírták a szívébe a Mennyei terveket és akkor is ragaszkodik hozzá, ha minden a láthatóban ellene tanúskodik?
Akkor Szavaiddal utat törsz a láthatatlanba és veled együtt mások is meglátják, ahogy a Menny összeér a Földdel, megtapasztaljuk a Menny érintését. Benne élünk, mozgunk és vagyunk Isten szívében megszületett tervekben. Az Ő kezében vagyunk, ahogy megragad bennünket és eggyé leszünk az Ő kezében!
Kő a kőhöz illeszkedik, ahogy az építész egymás mellé helyezi őket. Nem a kövek kedve szerint, hanem ahogy az építész bölcsessége, rálátása, tervei megszabják. Ha körbenézel, lehet, csak egy kis részletet látsz, vagy egy nagyobb „kis” részletet, azt, amelyiknek része vagy, azt amelyiket építed, azt, amelyik építésében segítesz.
Aztán, ahogy helyet foglalsz az Úrral és az Ő jelenlétéből is szétnézel, egyre többet megértesz abból, ami most zajlik. Generációk ébredése, szívek összefonódása, bátor kezdeményezések, egymás megbecsülése. Innen nézve egyre több testvéredet látod meg munkában, és ez lázba hoz, szurkolsz neki, bátorítod, értékeled, motivál Téged is, hogy ott is épül, ő is épít, együtt építünk és együtt épülünk Isten Szelleme által.
Efé.4,2-7 „Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, viseljétek el egymást szeretetben. Igyekezzetek megtartani a Szellem egységét a békességnek kötelében. Egy a test és egy a Szellem, miképpen elhívásotoknak egy reménységében hívattatok el. Egy az Úr, egy a hit, egy a bemerítkezés. Egy az Isten és mindeneknek Atyja, aki mindeneknek felette van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik. Mindegyikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint.”