Petz Renáta: Felépítelek téged, és felépülsz” – Jer.31,40

 

Ezék.37,1-3 „Lett én rajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az Úr Szellem által, és letett engem a völgynek közepén, amely csontokkal volt rakva. És átvitt engem azok mellett körös-körül, és nagyon-nagyon sok volt a völgyben szerte szét, és teljesen megszáradtak. És azt mondta nekem: Embernek fia! Vajon megélednek-e ezek a csontok? És azt feleltem: Uram Istenem, Te tudod!”

Lehetnek az életünkben olyan területek, melyek megszáradt csontokként hevernek szanaszét. Vannak olyan, lehetnek olyan kapcsolataink, melyek így megszáradtak, nem aktívak; olyan ígéreteink, melyeket félretettünk, ajándékaink, melyeket nem használunk; lehet például, hogy az egészség területén ’száradtunk meg’.

Ezék.37,4 „És mondta nekem: Prófétálj efelől a csontok felől és mondd nekik: Ti megszáradt csontok, halljátok meg az Úr Beszédét!” – Ezek a területek Istentől jövő prófétai szavakra várnak. A lehetőség bennük van, azonban az Isten Szelleme által érkező szavak, a rhémák fogják aktivizálni, működésbe hozni.

Ezék.37,5-6 „Így szól az Úr Isten ezeknek a csontoknak: Bocsátok ti belétek Szellemet, hogy megéledjetek. És adok reátok inakat, és hozok reátok húst, és bőrrel beborítlak titeket, és adok belétek Szellemet, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy Én vagyok az Úr.

’Megéled’: H2421 חָיַה (ḥájah) – ’él, virágzó, elégedett életet él, életben marad, meggyógyul, egészséges lesz, virágzóvá, sikeressé tesz, megőriz, táplál, visszaad az életnek; újjáépít, megment a haláltól’

Isten Szelleme által érkező prófétai szó gyógyulást, helyreállást, virágzást hoz. Visszaadja az életnek az elhalt dolgokat, és biztosítja az életben maradást.                                                     A prófétai szó helyreállít, helyünkre állít, látást, célt ad, reménységet, jövőképet mutat. Erősíti az Istenben vetett bizalmunkat. Inakat és húst épít – képessé tesz a mozgásra, azaz aktivizál, segíti az odaszánt élet megélését. A szándékból cselekvés lesz, mert a prófétai szó aktivizál. Bőrt is épít, azaz védelmet biztosít, és megeleveníti az érzékelésünket. Isten prófétai szava felszabadítja a mennyei védelmet számunkra, valamint megnyitja a szemünket, a fülünket, felfrissíti a szellemi érzékelésünket.

Ezék.37,7-10 „És én prófétáltam, ahogy parancsolta nekem. (…) A négy szelek felől jöjj elő Szellem, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy megéledjenek! És prófétáltam ahogy parancsolta. És beléjük ment a Szellem s megéledtek, s álltak lábaikra, nagyon nagy sereg.”

’Sereg’: H2428 חַיִל (ḥajil) – ’erő, hatalom, (Apcsel.1,8 „Vesztek erőt, miután Szent Szellem eljön rátok”), vitézség, haderő, hadsereg, képesség, tehetség, hatékonyság; gazdagság, erény, képesség, derekasság, termőerő, termékenység

A prófétai szó által az identitásunk felépül, megerősödik, Istentől rendelt helyünkre kerülünk, az erő, hatalom, uralkodás helyére. Felépít az Úr és azok a részeid, tehetséged, képességed, melyeket hagytál megszáradni, félretettél, nem használtál, most újra a helyükre kerülnek benned használatra készen. Ezek az ajándékok, képességek az egymással megélt kapcsolatokban, tudnak felszabadulni, mert térre, közegre van szükségük. Termőerő, termékenység à a felépült identitással a megsokszorozódás is felszabadul  

Ezék.37,11 „És mondta nekem: Embernek fia! Ezek a tetemek az Izrael egész háza. Ezt mondják: Elszáradtak a mi csontjaink és elveszett a mi reménységünk; kivágattunk!

’Kivágattunk’: H1504 גָּזַר (gázar) – ’elvág, kettévág, eloszt, (fát) vág, elfogyaszt, felemészt, eldönt, eltervez, eltűnik, hiányzik, döntés születik, kizáratik, kirekesztetik, elvétetik, elpusztul’

A prófétai szó előmozdítja az egybeszerkesztést, az egészhez, a Testhez tartozást erősíti.

Ezék.37,12 „Azért prófétálj, és mondd nekik: Így szól az Úr Isten: Íme, Én megnyitom a ti sírjaitokat és kihozlak titeket sírjaitokból, Én népem! És beviszlek titeket Izrael földjére.”

’Megnyitom’: H6605 פָּתַח (páṯaḥ) – ’kinyit, beszél, felnyit (valaki fülét; kijelentést ad), megnyitja (a kezét valaki felé; vagyis adakozó felé), kinyit (kaput; vagyis megadja magát), kivon (kardot); kiszabadít (foglyot), elkezd (éneket), megold (övet), felszánt, feltör (földet), vés’

A prófétai szó Isten Szelleme által megnyílást, megértést hoz. A kijelentések, Isten vezetése, szellemi látás elkezd működni. Zak.9,11 „A veled való szövetség véré ért a te foglyaidat is kibocsátom a kútból, amelyben nincs víz.”