Petz Renáta: Forrásfakasztók

A prófétai szó forrásokat képes fakasztani. Megnyit szíveket, megnyit kapcsolatokat, megnyit városokat. A prófétai szó Isten teremtő munkáját hívja elő, állítja helyre. Azt hívja elő, ami Isten örökkévaló tervében szerepel.

Péld.8,22.24Az Úr az Ő útjának kezdetéül szerzett engem; az Ő munkái előtt régen. (…) Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem; még mikor semmi források, vízzel teljesek nem voltak.”

Péld.8,28.30Mikor megerősítette a felhőket ott fenn, mikor erősekké lettek a mélységeknek forrásai. (…) Mellette voltam, mint kézműves, és gyönyörűsége voltam mindennap, játszva Őelőtte minden időben.”

Isten Szava által, Krisztus által jött létre a teremtett világ. A Szó bejött a világba, és Isten örökkévaló terve láthatóvá lett. Világosság lett, és nyilvánvaló lett, mi minden van az Atya szívében. Az Ő szeretete indította szólásra, és amint szólt, meglett.

 

Az ördög mindazt el akarja pusztítani, amit Isten alkotott. Azért jött, hogy lopjon, öljön, pusztítson. De te is, én is hatalmat kaptunk, és olyan erővel és hatalommal felkent Szó legyen a szánkban Isten Beszéde, amely az ördög minden munkáját lerontja.

A prófétai szó megnyitja azokat a forrásokat, melyek a Föld teremtésekor lettek alapítva, melyekbe belerejtette az Úr a szívének minden titkát, szeretetét, terveit, vágyát. Vannak, könnyebben elérhető források, és vannak olyan mélységek, melyeket, csak a mélység tud előhívni. Azok érik el, akik készek mélyre ásni, akiknek az életük sem drága, hanem készek mindent odaadni, nagy árat is fizetni érte – azok számára megnyílnak a mélység forrásai, és imáikra, kiáltásukra, megmozdulnak a vizek. Megérint szíveket, kapcsolatokat, családokat, városokat.

 

Az a föld, ahonnan kiáltás hallatszik, ahol Isten Beszéde zeng, az a föld el lesz árasztva az Isten által fundált forrásokkal. Ez a helyreállítási időszak van most. Isten Királysága egyre nagyobb kiterjedésben látható.

1.Móz.7,11 „… fölfakadt ezen a napon a nagy mélység minden forrása, és megnyíltak az ég csatornái.”

Amikor egy-egy helyen Isten népe együtt felkel, és résre áll, felelősséget vállal, kiált, ez az együttmozdulás egy nagyobb mértékben szabadítja fel az elrejtett, mélyen fekvő forrásokat. Ezek által az a föld megöntözött lesz, felázik, kész lesz befogadni a hit-magokat, az ott élők szíve megnyílik, elérhetővé lesz Isten formáló munkája számára.

 

A földünk sóvárogva várja Isten forrásfakasztó fiainak megjelenését, azokat az érett ’hüiosz’-fiakat, akik készek mélyre ásni, akiknek az életük sem drága, akik egy szívvel együttmozdulnak. Az ilyen egybeforrt szívek kiáltása megmozdít dolgokat, elmozdít hamis alapokat, és előhívja a teremtéskor elhelyezett alapokat, forrásokat, és elérhetővé teszik azokat. Az ilyen helyeken élők számára elérhetővé válnak ezek a források, és ahogy elkezdenek meríteni, láthatóvá lesznek a láthatatlan, elrejtett ígéretek.

 

Eféz.1,9-10 „Megismertetvén velünk az Ő akaratának titkát az Ő jókedve szerint, melyet eleve elrendelt magában. Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a Mennyekben vannak, mind amelyek e Földön vannak.”

Hálás vagyok Isten ebben az időben zajló munkájáért! Hálás vagyok testvéreimért, akikkel együtt szolgálhatok és láthatom, ahogy összekapcsol szíveket, összekapcsol térségeket, összekapcsol szolgálatokat és ezek által egyre láthatóbb a Menny és a Föld egybeszerkesztése.