Petz Renáta: Építs kerítést

 

Péld.4,23Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.

Őrizd meg a szívedet – van saját részed abban, hogy a szíved védelem alatt legyen. Legyen körülzárva.

Péld.25,28 „Mint a megromlott és kerítés nélkül való város, olyan a férfi, akinek nincsen birodalma az ő szellemén (ruah).”

Az életünknek, szívünknek Isten jelenlétében van a legjobb helye. Ott ahol, Jézus Krisztus Úrként van jelen, ott az Ő uralma növekszik, így az Ő békessége is növekszik. Azok a területek, ahol Jézus Krisztus kerül a trónra, a győzelem, az áldás, a helyreállás, biztonság helyei lesznek. Úgy tudsz védelmet biztosítania szíved számára, hogy Jézust, a Krisztust emeled fel. Az által lesz kerített és oltalmazott város a szellemed, ha Jézus Krisztusnak van alárendelve.

2.Krón.14,2-5 „Asa mindazt cselekedte, ami jó és igaz volt az Úr előtt, az ő Istene előtt. Lerontotta az idegen istenek oltárait és a magaslatokat; a bálványokat eltörette, és az Aserákat kivágatta. És megparancsolta Júdának, hogy az Urat, az ő atyáik Istenét keressék, és cselekedjék Isten törvényét és parancsolatát. Kipusztította Júda minden városaiból a magaslatokat és a nap-oszlopokat, és az ország csendes volt alatta.”

Minden olyan helyen, amelyet Isten Beszédének, az Ő uralmának alárendelnek, békesség lesz, olyan hely lesz, amelynek van jövője. Reménység és bővölködés. Olyan hely, ahol az emberek szeme és szíve is megnyílik az ígéretekre, és reménységet kapnak, ami megnyitja a szemüket az új lehetőségekre.

2.Krón.14,6-7 „És építtetett megerősített városokat Júdában, mivel nyugalomban volt a föld, és senki sem folytatott ellene háborút azokban az években, mert az Úr nyugalmat adott neki. Mert ezt mondta Júdának: Építsük meg a városokat és vegyük körül kerítéssel, tornyokkal, kapukkal, zárakkal, amíg a föld a birodalmunkban van; mert megkerestük az Urat, a mi Istenünket, megkerestük és nyugalmat adott nekünk minden felől. Azért építettek és lett jó előmenetelük.”

A szíved köré is tudsz kerítést építeni, ami védelmet biztosít. Békesség idején könnyebben megy ez az építkezés, de Nehémiáséktól megtanultuk, hogy lehet egyszerre építeni és harcolni. Isten Beszédének a megvallása egy oltalom rád és egy erőteljes győztes fegyver az ellenséggel szemben.

Keress az életed meggyengült területeire építő kijelentéseket, melyek segítenek megerősíteni a reménységedet, melyek oltalmat és védelmet szólnak, és felépítik a hitedet.

El lettünk hívva arra, hogy birodalmunk alá hajtsuk a Földet. Kelj fel és állj oda a családodért, barátaidért, és álljatok oda a városotokért, hogy megépüljön, legyen körülötte kerítés, legyenek kapui és zárai. Épüljenek meg a tornyok, ahová álljanak őrállók.

A városodnak szüksége van rád. Szüksége van arra, hogy legyenek olyanok, akik felelősséget vállalnak érte, akik odaállnak a résre, akik megállnak a bástyán, akik figyelik, hallgatják, mit szól Isten Szelleme.

Ján.3,31 „Aki felülről jön, mindenek fölött való. A Földből való az földi, és földieket is szól. Aki a Mennyből jön, mindenek fölött van.”

Szent Szellem az Atya szívében levő mennyei dolgokat jelenti ki nekünk, mert Isten Mennyben levő terveit akarja a Földön is láthatóvá tenni. Ennek a munkálására vagyunk elhívva.

Ámen!