Petz Renáta: Hallatszani fog Szavad!

A csend jó, mert a csendben sok mindent észreveszünk. Amikor lecsendesíted a lelked, akkor meg tudod hallani Szent Szellem hangját. A szellemünknek szüksége van rá, hogy teret kapjon, és a lelkünk is akkor fog épülni, megerősödni, amikor a Szent Szellem vezetése alá kerül. Ezért hasznos, ha megtanulunk a szellemünkkel figyelni Isten vezetésére, a lelkünket megtanítjuk együttműködni Isten Szellemével, engedelmeskedni Isten Beszédének, Szent Szellemnek, a saját szellemünknek.

Zsolt.131,2 „Sőt lecsendesítettem és elnémítottam lelkemet. Amilyen az elválasztott gyermek az anyjánál; mint az elválasztott gyermek, olyan bennem az én lelkem.”

Vannak olyan körülmények, amikor az ember lelke kiabál, sír, kimerült, kiakad, okoskodik, érvel, felpörög vagy bármilyen más módon reagál a körülményekre. Ha átadjuk az uralmat, a vezetést a lelkünknek, akkor nem fogjuk megérteni, meghallani Isten Szellemének dolgait, vezetését, mert testi, pszichikai ember nem képes erre.

1.Kor.2,14 A pszichikai, lelki ember nem foghatja fel az Isten Szellemének dolgait: mert bolondságok neki; meg sem értheti, mivelhogy szellem által lehet megérteni.”

A szellemünk érti Isten Szellemének dolgait. Hallja, felfogja, reagál rá. Szellemünk akarja hallani Isten Szavát. Éhezik, szomjazik rá, hogy hallja, értse, eljusson hozzá. Ezért kell megtanulnunk lecsendesíteni a lelkünket, hogy elérhetővé váljon és teret kapjon a szellemünk. A következő már az, amikor meghalljuk az Úr Szavát, megértjük Szent Szellem vezetését, akaratát – és ez hitet hoz létre bennünk.

Jób.42,2 „Tudom, hogy Te mindent megtehetsz, és senki Téged el nem fordíthat, nem tarthat vissza attól, nem akadályozhat meg abban, amit elgondoltál.”

’Elfordít’: H1219 בָּצַר (bácar) – elvág, visszatart; megközelíthetetlenné tesz, kivág, kiás, kitermel, megakadályoz, megközelíthetetlen, elérhetetlen, nehéz vki számára, falat épít, megerősít, megközelíthetetlenné tesz

Van, amikor tudod, mi Isten terve, akarata, vezetése, de azt veszed észre, hogy az megközelíthetetlenné, elérhetetlenné vált, falakat építettek köré, megnehezítik a hozzáférésedet – mert ez a sátán célja, hogy lehetetlenné tegye, hogy Isten akarata megvalósuljon az életedben. De az az Isten van melletted, akit semmi és senki nem akadályozhat meg, nem tarthat vissza, előtte senki nem építhet falakat, nem zárhat el előle senki semmit, nem tudják megnehezíteni számára, hogy megtegye, amit Ő eltervezett. Az Ő Szava megnyit, s félretol akadályokat. Mivel azt akarja, hogy birtokba vedd az ígéreteidet, ezért megnyitja a tengert, a folyókat, a pusztában utat készít, hogy szabad bejárásod legyen az ígéretedbe.

Itt az ideje, hogy csendesítsd le a lelkedet, és készíts szabad mozgásteret a szellemed számára – engedd, hogy hallja, lássa, érzékelje Isten Szellemének vezetését, és engedd, hadd szóljon! Kezdd el hallatni a hangodat, és engedd, hogy rajtad keresztül Isten terve előremenjen.

Jer.33,10-11 „Ezt mondja az Úr: Hallatszani fog még ezen a helyen – amely felől ti ezt mondjátok: Pusztaság ez, emberek nélkül és állatok nélkül való –, a Júda városaiban és Jeruzsálem utcáiban, amelyek elpusztíttattak, kietlen romhalmazzá lettek, és ember nélkül, lakók nélkül vannak, sőt még állatokat sem látni bennük –; hallatszani fog az örömnek szava és vigasság szava, vőlegény szava és menyasszony szava.”

Eszter 4,14 „Mert ha ebben a mostani időben te hallgatsz, máshonnan lesz szabadulás … És ki tudja, talán ezért a mostani időért jutottál királyságra?”

Meghívást kaptunk, hogy Isten akarata megvalósulásának munkatársai legyünk, hogy részei legyünk a győztes csapatnak egy olyan Isten mellett, akit senki nem akadályozhat meg abban, hogy véghezvigye, amit elgondolt.