Petz Renáta: Legyen világosság

1.Móz.1,2-4 „A Föld pedig kietlen és puszta lett, és sötétség volt a mélység színén, és az Isten Szelleme lebegett a vizek felett. És mondta Isten: Legyen világosság: és világosság lett. És látta Isten, hogy jó a világosság; és elválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől.”

 

Az Úr Szava által jött létre a teremtett világ, és megismerhetjük belőle Isten szívének titkait, kincseit, az Ő hatalmát, dicsőségét….

Róma.1,20 „Mert ami Istenben láthatatlan, tudniillik az Ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az Ő alkotásaiból megérthető és meglátható …”

Isten szeretete motiválta a teremtést. Mert Isten láthatóvá akarta tenni, meg akarta osztani mindazt, ami a szívében van. Isten Beszéde mindig világosságot hoz. Teljesen mindegy, mennyire nagy a sötétség, Isten Beszéde cselekszik. Isten Szava által jött világosság a teljes káosz és sötétség idején. ’Legyen világosság!’ És lett.

 

2.Kor.4,6 „Mert az Isten, aki szólt: ’Sötétségből világosság ragyogjon!’; Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben …”

Mennyei Atyánk beleszólt a szívünkbe, belekiáltotta az Ő szeretetét, és megnyíltak a szívünk fülei és meghallottuk, befogadtuk az Ő Szavát – és így lett világosság bennünk.

Szólj a zűrzavaros, sötét helyzetekbe: ’Legyen világosság, jöjjön Isten szíve szerinti látás, megértés.’ És világosság lesz!

 

Az az Úrnak a terve, hogy láthatóvá legyen mindaz, ami az Ő szívében van. Ezért szólt a teremtéskor, mert az Ő Szava által lesz látható, ami a szívében van. A saját szívünket is Isten Beszédének a fényében tudjuk megismerni. Isten Szava hoz világosságot, elválasztja a sötétséget és a világosságot, az igazságot és a bűnt.

A Mennyből Isten Szava nyit csatornát, hogy lehozza a Földre a Menny minden áldását. A Földről is Isten Szava által tudunk odakapcsolódni a Menny valóságába.

 

Nem véletlenül buzdít Pál bennünket, hogy kívánjuk a szellemi ajándékokat, de leginkább, hogy prófétáljunk, mert a prófétai szó által Isten szíve lesz láthatóvá.

1.Kor.14,1.3 „Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a szellemi ajándékokat, leginkább pedig, hogy prófétáljatok. … Aki prófétál, embereknek beszél épülésre, bátorításra és vigasztalásra.”

Azért épít, bátor, vigasztal a prófétai szó, mert ez van Isten szívében velünk kapcsolatban. Isten Beszéde világosságot hoz. Ez a világosság kiszorítja a sötétséget, és békességet, helyreállást, gyógyulást, felépülést, növekedést, megoldásokat hoz.

 

A családban szeretünk beszélgetni egymással. Amikor együtt vagyunk, megosztjuk az élményeinket, vágyainkat, terveinket, bánatunkat, örömünket, … Isten népe között, a szellemi családunkban is az természetes, hogy a Mennyei Atyának van Szava hozzánk. Megérthetjük, meghallhatjuk a Mennyben, az Atya szívében élő terveket, vágyakat, stratégiákat, vigasztalásokat, megoldásokat, kérdéseinkre válaszokat, … – Istennek mindig van Szava hozzánk. Rajtad és rajtam keresztül válik itt a Földön hallhatóvá mások számára is.

 

2.Pét.1,19 „És igen biztos nálunk a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kel fel szívetekben.”

A sötétség ideje lejárt. Isten Beszéde világosságot hoz. A prófétai szó erősödik, hallható, és elvégzi minden szó, amiért ki lett küldve.

Ámós 3,8 „… Az én Uram, az Úr szólt: ki ne prófétálna?

És világosság lett …