Petz Renáta: A hűség megőrzői

 

Ján.17,18-23 „Amiképpen Te küldtél engem erre a világra, úgy küldtem én is őket erre a világra. Én értük odaszentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. De nemcsak ő értük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd énbennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint Te énbennem, Atyám, és én Te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhiggye a világ, hogy Te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk: Én ő bennük, és Te énbennem: hogy tökéletesen eggyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy Te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél.”

Jézus mindenben példát mutatott nekünk, megmutatta a kapcsolatok, az egység, az elköteleződés mélységének a titkát: „odaszentelem magam értük”. Odaszentelte magát, azaz Isten akarata, terve számára elkülönítette, alkalmassá tette magát, hogy mi is szentté legyünk, azaz Isten számára elkülönítettek, az Ő szolgálatára alkalmasakká váljunk.

Mikor megnyitom a szívem Isten számára, engedem, hogy belenyúljon a szívembe, engedem, hogy változtasson, kérem és engedem, hogy formáljon – azaz megnyitom magam Isten Szelleme számára, hogy végezze bennem az Ő munkáját, ami által el leszek különítve Isten számára –, ilyenkor odaszentelem magam mindazokért, akikért egy felelősséget vállaltam, hogy ők is szentté legyenek, az Ő életük is Isten számára elkülönített legyen. Minden alkalommal, amikor megnyitjuk a szívünket, egy felületet adunk a kapcsolódásra. Igen, ez kockázatos, mert ez az a rész, amivel lehet élni és visszaélni.

Kérlek, ne félj megnyitni a szívedet csak azért, mert félsz a sérüléstől. Sokkal többet veszítesz azzal, ha nem nyitod meg és esélyt sem adsz kapcsolatok kialakulásának.

Ésa.26,2 „Nyissátok fel a kapukat, hogy bevonuljon az igaz nép, a hűség megőrzője.”

Ezzel a hittel nyisd meg a szíved, hogy a hűség megőrzői lépnek be, jutnak közel hozzád.

Jel.22,14 „Boldogok, akik megtartják az Ő parancsolatait, hogy joguk legyen az Életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.”

Mi motivál, hogy megtartsam az Úr parancsait, mi bátorít, vezet arra, hogy a szívemet megőrizzem az Ő számára?

Az Ő közelségének ígérete, az Ő jelenlétének vonzása, az Ő szeretete és felém levő bizalma motivál. Az Úr számára elkülönített, megszentelt életek mind a Menny felé közelednek, és ez a vonzás elég bátorítás ahhoz, hogy kitartsunk a megszentelődés folyamatában.

Ján.17,22 „És én azt a dicsőséget, amelyet Te nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk.”

Jézus megígérte, hogy mindazt a dicsőséget, amit az Atyától kapott, felszabadítja a számunkra, mert ebben a jelenlétben tudnak a szíveink összekapcsolódni.

Az egybeszerkesztés Isten dicsőségében történik. Az egybeszerkesztés az Isten számára elkülönített életek, dolgok, városok, kapcsolatok területén valósul meg Krisztusban, az Ő jelenlétében, a Vele összekapcsolódott szívek által.

Micsoda motiváció ez arra, hogy odaszenteljük az életünket az Úrnak egymásért, az Ő Királyságáért, azért, hogy az Ő akarata láthatóvá legyen, és egyek legyünk, mint ahogy Ő egy az Atyával.