Petz Renáta: Ami születik is szentnek hívatik …

 

Ésa.66,7-9 „Mielőtt vajúdott volna, szült, mielőtt fájdalom jött rá, fiút hozott világra. Ki hallott olyat, mint ez, ki látott hasonló dolgokat? Hát egy ország egy nap jön-e világra, és egy nép egyszerre születik-e? Mert vajúdott és meg is szülte Sion az Ő fiait! Hát Én csak megindítsam és ne vigyem véghez a szülést? – szól az Úr – vagy Én, aki szűletek, bezárjam-e a méhet? – így szól Istened.”

Magyarország egy nagyszerű időszakba lépett. Ez egy áldott nemzet, mert van egy olyan népe, akik egy szívvel készek odaállni ezért érte azzal a szívvel és szavakkal, hogy jöjjön el Isten Királysága és legyen meg az Ő akarata ugyanúgy, ahogy Mennyben – ez legyen látható itt a Földön is. Egy olyan időszakba léptünk, amikor láthatóvá válnak ígéretek. Lelepleződnek eddig rejtve tartott dolgok, és nyilvánvalóvá lesz mindaz a terv, látás, ígéret, ami az Atya szívében volt, aztán bekerült az Ő népe szívébe és a vajúdási időszak után végre eljött a megszületésük ideje.

Luk.1,35 A Szent Szellem száll rád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz be téged; azért ami születik is szentnek hívatik, Isten Fiának.”

Amikor Isten Szelleme által megfogan bennünk Isten Szava, és a kijelentés által megnyílik számunkra a Menny, hogy lássuk az ott levő ígéreteket, annak mindig az a célja, hogy ezek megszülessenek, átjöjjenek e világra. Az ígéretek világra jötte mi általunk valósul meg. Mi szüljük meg őket. Itt van a születések ideje!

Hogy zajlik egy ilyen időszak? Istennel levő közösségünkben kerülnek ezek az ígéretmagok a szívünkbe, és amikor hittel találkoznak, megfogannak, s kezdődik a viselősség ideje. Ebben az időszakban tápláljuk, óvjuk őket. Nem véletlenül szokták ’viselősnek’, ’terhesnek’ is nevezni a kismamákat, akik áldott állapotban vannak. Mert felelősséggel viselnek egy terhet. Azt mondja az Úr, hogy az Ő terhe könnyű. Vannak olyan terhek, melyeket örömmel hordunk, mert már előre örülünk azok megszületésének.

Minden ígéretnek van egy kihordási ideje. Egy kisbaba 9 hónap után születik meg. Addig növekszik, fejlődik, a születéshez szükséges érettségre jut. Az ígéret megszületését pedig mindig egy tágulási időszak előzi meg. Ki kell táguljanak a szívek, mindannak befogadására, amit az Úr akar behozni a láthatóba.

Mi segíti ezt a tágulási szakaszt? Ahogy a természetes szülésnél is van, aki ott bábáskodik, így van az ígéretek megszületésekor is. Prófétai, stratégikus útmutatások segítik a szívek tágulását. A reménység megújul, a hit szintje is megemelkedik – és minden azt segíti, támogatja, hogy valami új szülessen. Maga a születés csak egy ’pillanat’ ahhoz képest, ami előtte történt. Sokszor egy szó, egy prófétai kinyilvánítás, testületi ima az, ami a létbe hívja az ígéretet.

A születés még nem a vége valaminek, hanem mindig valami újnak a kezdete. Amikor megszületik egy ígéret, az azt jelenti, hogy valami olyan dolog kezd el felnőni, ami a Mennyben már megvan. Valami jó, valami erőteljes, és valami ígéretes dolog kezdete.

Amikor a prófétai hang megszólal, megmozdulnak a dolgok. Megmozdulnak a szívek, elindulnak változások, kiszélesedik a látásunk. Azt mondja az Úr nekünk, hogy ’Gyertek, üljetek ide mellém, ez az a hely, ahol meglátod, ami a szívemben van, ez az a hely, ahol beletöltöm a terveimet, csodáimat, ígéreteimet a szívedbe, és ez az a hely, ahonnan elindulj, ahonnan meríts, ahonnan szólj. Ez a hely az otthonod, itt rendezkedj be, innen nézve várd az ígéreteim beteljesedését. Ereszd ki a hangod, hogy Szavam zengjen a városok, nemzetek felett.’

Jer.1,9-10 „És kinyújtotta az Úr a kezét, és megérintette számat, és mondta nekem az Úr: Az Én Szavaimat adom a te szádba! Lásd, Én e mai napon népek fölé és országok, királyságok fölé rendellek téged, hogy gyomlálj, irts, pusztíts, rombolj, építs és plántálj!”