Petz Renáta: Egy kis ’lelkizés’ …

 – kezelési útmutató a lélekhez

 

Zsolt.116,1-6 „Szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát. Mert a fülét felém fordítja, azért segítségül hívom Őt egész életemben. Körülvettek engem a halál kötelei, és a pokol szorongattatásai támadtak meg engem; nyomorúságba és ínségbe jutottam. És az Úrnak nevét segítségül hívtam: ’Kérlek Uram, szabadítsd meg az én lelkemet!’ Az Úr kegyelmes és igaz, és a mi Istenünk irgalmas. Az Úr megőrzi az alázatosokat; én ügyefogyott voltam és Ő megszabadított engem.”

Ne ijedj meg, amikor összecsapnak fejed felett a hullámok. Harc folyik az elhívásunk, a békességünk, az örökségünk, az ígéreteink felett. A mi harcunk először a lelkünkben van ilyenkor. Az ördög szeretné látni, hogy tombolsz, hogy kiborulsz, hogy eleged van, hogy meghátrálsz, hogy feladod, …

Zsolt.116,7Térj meg én lelkem a te nyugodalmadba, mert az Úr jól tett veled.”

Ejtsünk foglyuk minden gondolatot, ami nincs Isten Beszédével összhangban. Csendesítsük le a lelkünket, és engedjük, hogy Isten Szelleme szóljon, vezessen, tanácsoljon. Az Ő Beszéde tiszta, az Ő Beszéde pajzs és védelem.

Zsolt.18,31 „… az Úrnak Beszéde tiszta; pajzsuk Ő mindazoknak, akik bíznak benne.

A lelkünk jól működik, támogat, ha megfelelően van kezelve. Szüksége van Isten Szellemére, hogy megfelelő irányt tartson.

Zsolt.103,1-2 „Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az Ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.”

Isten jelenlétében a gondolatokat könnyebb kezelni, irányba tartani.

Zsolt.116,8-10 „Minthogy megszabadítottad lelkemet a haláltól, szemeimet a könnyhullatástól és lábamat az eséstől: Az Úr orcája előtt fogok járni az élőknek földjén. Hittem, azért szóltam; noha igen megaláztatott voltam.”

A győzelem, az áttörés, a továbblépés kulcsa, hogy nem a szerint szólok, beszélek, amit érzek, hanem Isten Beszédébe vetett hitem szerint. Ő határozza meg a jövőnket! A lelkünk jólétének titka, hogy a helyén kell kezelni, a helyére kell kerülnie. Isten Beszédének alávetve funkcionál a legoptimálisabban.

Zsid.3,15 „Ma, ha az Ő Szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor.”

A keserűség nem enged belépni az ígéretekbe. A keserűség egy olyan kötelék, ami odaláncol helyzetekhez, múlthoz, fájdalmakhoz és nem enged továbblépni. A keserűséggel az a célja az ördögnek, hogy elszakítson a hittől, az ígéretektől. A keserűség leginkább az érzelmeinket támadja. De a hittől akar elszakítani.

Zsid.3,18-19 „Kiknek esküdött pedig meg, hogy nem mennek be az Ő nyugalmába, ha nem az engedetleneknek? Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt.”

Ne engedd a lelkednek, hogy csak úgy sodródjon. Horgonyozd le lelkedet a Mennybe a reménységgel, Isten Beszédével.

Zsolt.116,7Térj meg én lelkem a te nyugodalmadba, mert az Úr jól tett teveled.”

Zsid.4,1 „… megvan az Ő nyugalmába való bemenetel ígérete,…”