Petz Renáta: Effata! – Nyílj meg!

 

Márk 7,31-35 „Aztán ismét kiment a Tírus és Sidon határaiból, és a galileai tengerhez ment, a Tízváros határain át. Hoztak hozzá egy nehezen szóló süketet, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Ő pedig, mikor kivitte azt a sokaság közül egymagát, az ujjait annak fülébe tette, majd ujjára köpve megérintette a nyelvét, föltekintett az égre, fohászkodott, és mondta neki: Effata, azaz: Nyílj meg. És azonnal megnyíltak annak fülei: és a nyelvének köteléke is megoldódott, és tisztán tudott beszélni.”

Amikor az Úr szól egy területre, az megnyílik. A prófétai szó megnyit dolgokat. Megnyit szíveket, megnyit süket füleket, megnyit az életedben sérült területeket, melyek el voltak zárva Isten igazsága elől. Gyógyulást hoz a lelkedbe – érzelmeidbe, gondolataidba is. Isten Szava megnyit kapcsolatokat – a kirekesztés által lezárt kapukat is megnyitja.

Mik.2,13 Előttük megy fel az úttörő; kitörnek és átmennek a kapun és kivonulnak, és előttük megy a királyuk, és élükön az Úr!”

Vannak kapcsolatok, vannak városok, vannak szemek és szívek, melyek megnyílnak, amikor szólsz nekik: ’Effata! Nyílj meg!’ Istennek van terve az életünkre, a városainkra. Van megoldása a problémáinkra. Van válasza a kérdéseinkre. Ő az Úr.

Azért imádkozunk, hogy emelkedjenek fel, nyíljanak meg a kapuk, hogy bemenjen, bevonuljon a Dicsőség Királya. Ahol Ő uralkodik, ahol ott a trónja, ott az uralma növekszik. Napról napra.

Ne hátrálj meg, ne ijedj meg, ha zárt kapukat találsz, ne ijesszen meg, ne tartson távol, ha zárt szívekkel találkozol. A prófétai szó átjut, mert rést tör és átmegy rajta és így megnyit az Úr előtted kapukat és ajtókat, kapcsolatokat és helyzeteket:

Ésa.45,2 „Én megyek előtted, és az egyenetleneket megegyenesítem, az ércajtókat összetöröm, és leütöm a vaszárakat.”

A mi dolgunk szorosan az Úr nyomában járni, akkor vele együtt átmegyünk a megnyíló kapukon.

Mát.11,10 „Mert ő az, akiről meg van írva: ’Elküldöm a követemet a Te arcod előtt, aki megkészíti előtted a Te utadat.”

Bemerítő János volt a ’kiáltó szó’, az ő szolgálata az volt, hogy puszta helyekre és szívekhez készítsen utat az Úr érkezése számára. Előtte járt, elkészítette az ígéret érkezését, elkészítette a szíveket, hogy megnyíljanak, mire Isten ígérete megérkezik.

Honnan tudhatod, hogy van útkészítő elhívásod? Onnan, hogy felismersz helyzeteket, ahová az Úr be akar lépni, és kész vagy az Úr ígérete előtt az utat elkészíteni. Megragadod arra a helyzetre Isten Beszédét, és prófétálsz, hirdeted, az a Szó pedig cselekszik. Szükség van arra, hogy kimondd, kiküldd, kihirdesd Isten Beszédét, mert így, rajtunk keresztül aktiválódik és kezd el cselekedni.

Ámós.3,7 „Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, amíg ki nem jelenti titkát az Ő szolgáinak, a prófétáknak.”

Az Úr így döntött. Arra korlátozta magát, hogy kijelenti, amit tenni akar, és a prófétai szó által hozza be a láthatóba.

Zsolt.33,9-11Mert Ő szólt és meglett, Ő parancsolt és előállt. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait. Az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről-nemzedékre.”

Jer.29,11 „Mert tudom a gondolatimat, amelyeket felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy reményteljes jövőt adjak nektek.”