Maradj az úton

Az úton maradni, lendületben maradni, egy célon rajta maradni csak aktívan lehet. Passzívan nem lehet tartani az irányt, mert olyankor csak sodródunk. Az iránytartáshoz erő kell – a hajózásban ez nagyon szemléletes. A hajó csak hánykolódik sebesség és kormányzás nélkül. De egy autót sem tudunk az úton tartani, ha csak utasként ülünk benne. Szükség van egy sofőrre, egy vezetőre, aki figyeli az utat, tartja az irányt, aki nyomja a gázt, fékez, sebességet vált – mikor épp mit kívánnak az útviszonyok, a forgalmi körülmények.

Tartsd az irányt, maradj az úton. Ahol szükséges fogd a kormányt, és vezess, vagy szállj be egy olyan autóba, amelyik tudja mit csinálni, merre tart.

Maradj rajta azon az úton, amelyik a célod felé visz.

Jer.31,21 Rendelj magadnak útjelzőket, rakj útmutató oszlopokat, vigyázz az ösvényre, az útra, amelyen mentél, jöjj vissza Izraelnek leánya, jöjj vissza ide a te városodba!”

Ez egy fegyelmezett életmódot kíván. Olyat, amikor odairányítjuk a szívünket az Isten Beszéde szerinti útra, és rajta is tartjuk. A világ szele erősen fúj, kapaszkodás nélkül könnyen kisodródhat az ember.

Kapaszkodj bele Isten Beszédébe

4.Móz.9,23 Az Úr Szava szerint jártak tábort, és az Úr Szava szerint indultak. Az Úrnak rendelését megtartották, az Úrnak Mózes által való szava szerint.”

Az Úrnak van Szava ma is, nem marad szótlan, hanem tanácsol, vezet, utat mutat, megmutatja az időket, mikor van ideje indulni, mikor van ideje megállni.

Péld.19,27Szűnjél meg, fiam, hallgatni az olyan tanítást, mely téged arra visz, hogy a bölcsességnek szavától eltévedj.”

Mert amiképpen halljuk, úgy fogjuk látni is a dolgokat. A hitetlen, gonosz, rosszindulatú beszédek hitetlenséget, gonoszságot, rosszindulatot szülnek. Isten Beszédének hallgatása pedig hitet hoz létre.

Ján.14,23-24 „Felelt Jézus és mondta neki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet: és az a beszéd, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki küldött engem.”

Kapaszkodj bele a testvéri kapcsolatokba

Kösd oda magad a szeretet kötelével testvéri kapcsolatokhoz. Kösd oda magad Krisztus Testéhez, szövetségi elköteleződésekkel, mert a szeretet kapcsai megtartanak, irányban és lendületben tartanak.

Kösd oda a lelkedet Isten szerinti szokásokhoz, melyek nem engedik kisodródni. A lelkünk – mind az érzelmeink, mind a gondolataink, mind az akaratunk – akkor tud Isten akarata szerint élni, amikor alá van rendelve Isten Beszédének, Szent Szellem vezetésének. Az újjászületett szellemünk kész és akar együttmunkálkodni Isten Szellemével. A lelkünket viszont meg kell tanítanunk rá.

Engedelmes, Isten Beszédének alávetett, a testvéri kapcsolatokra odaszánt élettel a lelkünk edződik, megszentelődik, és egyre hatékonyabban munkálja, segíti irányban tartani az életünket, futni a pályánkat.

Péld.4,4 „… tartsa meg Beszédemet az elméd, hogy megtartván az Én parancsolataimat, élj!”