Zsolt.27,5-6 „Bizony elrejt engem az Ő hajlékába a veszedelem napján; eltakar engem sátrának rejtekében, sziklára emel fel engem. Most is felül emeli fejemet ellenségeimen, akik körülöttem vannak, és én az Ő sátorában örömáldozatokkal áldozom, énekelek és zengedezek az Úrnak.”  

 

Szükség van elcsendesedésre, amikor elismerjük, hogy akármi történik, az Úr az Isten, Övé minden dicsőség. Akármilyen módon indult ellened az ellenség, ne add meg magad. Van ideje az elrejtőzésnek, de azért, hogy utána győztesen vonulj át az ellenség táborán. Jézus, amikor meg akarták kövezni, mert az igazságról bizonyságot tett egyszerűen elrejtőzött, majd átment közöttük, és ment tovább.

Zsolt.27,5b „…sziklára emel fel engem.”

Isten Szelleme emel fel a helyedre, a Kősziklára. Szent Szellem mindig Isten Beszédét erősíti, azzal mozdul együtt. Szent Szellem megeleveníti számodra Isten Beszédét, megnyitja a szemed arra, hogy megismerd az igazságot, és megtudod, hogy ki a te Istened, és hogy ki vagy te Őbenne. Persze, hogy nem tetszik ez az ördögnek, amikor azt látja, hogy lelepleződött, mert egyre tisztábban, egyre világosabban lát az ellensége. Ne hallgass a vádló szavaira, hanem arról az igazságról beszélj, amit, akit megismertél.

A reménység szavai keltik életre az elcsüggedtek seregét. Mikor még nem fogtad meg, nem a tiéd, de már látod, mert megnyílt a szemed, és felismered az ígéreteidet – ez erőt ad a lelkednek. Felhúz a földről, talpra állít, előre húz az ígéretek felé. A reménység szavai miatt emeled fel a fejedet, és a reménység segít meglátni a célt. Akármilyen helyzetbe ragadtál eddig, most eljött a meglátogatásod ideje.

Zsolt.50,3 „Eljön a mi Istenünk és nem hallgat …”

Azt mondja Neked:

’Emeld fel a fejed, nézz rám, állj a lábaidra és indulj el. Hívlak a seregembe, hívlak azok közé, akik látják a láthatatlant. Hívlak azok közé, akik megragadják ezt a előttük levő reménységet és odakötik a szívüket hozzá. Gyere, állj a helyedre, emeld fel szemeidet és beszélj arról, amit látsz!’

Ésa.33,17 A Királyt ékességében látják szemeid; látnak széles Királyságot.”

Hirdesd ki az életedben Jézus Krisztus győzelmét, és figyeld, Isten Királyságának növekedését. Ebbe a munkába hívott el az Úr. Veled együtt, rajtad keresztül végzi.

Zsolt.27,6 „Most is felül emeli fejemet ellenségeimen, akik körülöttem vannak,…”

Ebbe a seregbe hív, akik felállnak, és túllátnak az ellenségen, akik meglátják ékességben a Királyt és az Ő nevében emelnek zászlót. Nem ragadsz bent az ellenség fogságában, hanem szabadon futod a pályád.

Zsolt.18,30 „Mert általad táboron is átfutok, és az én Istenem által kőfalon is átugrom.”

Nem magányos harcosnak hívlak, hanem abba a seregbe állítalak, akik ezekben az utolsó időkben leteszik az életüket, és győztesen futják a pályát egészen a célig. Akik a reménység követei,  akik utat törnek a pusztán át, és hazavezetik a népeket.

Zsolt.27,6b „…és én az Ő sátorában örömáldozatokkal áldozom, énekelek és zengedezek az Úrnak.