Idén is részesei voltunk minden idők legjobb Nyári Dicsőítő és Próféta Iskolájának. Ebben az évben Isten vezetését megértve, annak engedve a Dicsőítő Iskola és a Próféta Iskola egy szorosabb együttműködéssel, és ezt kifejezve egy új névvel – Dicsőítő és Próféta Iskola – halad tovább. Hisszük, hogy ez Isten akarata, hogy még nagyobb egységben dolgozzunk együtt Magyarország Isten felé fordulásáért, az ébredésért.

Egy nagyon aktív héten vagyunk túl, hisszük, hogy Isten egyre szélesíti a prófétai folyó medrét, és egyre többen lépnek bele, és tapasztalják meg a prófétai ajándék működését a hétköznapjaikban is.

Dicsőítő és Próféta Iskola hetében két este a Főnix Csarnokban dicsőítő estéken találkoztunk. Nagy hála van a szívünkben, hogy csütörtökön közöttünk volt Daniel Matei (aki most is igazi apostoli, atyai szívvel szeretettel osztotta meg a szívét velünk) is és más országokból különböző vezetők.

A Próféta Iskola vezetői szívében az volt, hogy szeretnénk megáldani az országban szolgáló más mozgalmakat, kifejezve, hogy egy a szívünk velük és együtt, egymást megbecsülve, támogatva munkálkodunk és szolgálunk Magyarország ébredéséért. Így a Dicsőítő és Próféta Iskola megáldotta a Felházat, az ‘Ez az a Nap!’ mozgalmat, valamint a KIT Light-ot és ezek vezetőit.

A prófétai est során prófétai szavak is elhangzottak. A kibővített prófétai csapat tagjaitól – mintegy 70 ember imádkozott a jelenlevőkért – közel 900 ember kapott személyes megerősítést, próféciát.

Dr. Sharon Stone, aki egész héten velünk volt férjével, Greggel, és szolgált a Próféta Iskola különböző kurzusain, ezen az estén Magyarország számára kapott prófétai üzenetet osztotta meg.

 

Dr. Sharon Stone: Prófétai üzenet Magyarország számára

 1. július 26. csütörtök, Főnix Csarnok, Debrecen

Nagyszerű újra itt lenni Magyarországon! Nagyon tetszett, amikor azt mondtad Daniel, hogy szereted ezt a nemzetet. De, ami ennél még fontosabb, az az, hogy Isten is szereti ezt a nemzetet! Amikor ma este itt álltam, az a gondolatom támadt, ha lakást vennétek vagy bérelnétek, akkor olyat választanátok, ami kiszolgál titeket. Kint tartja az esőt, a szelet, a hideget. Biztonságos hely legyen, ahol a családod növekedhet; azt akarod, hogy a ház, a lakás szolgáljon téged, ne pedig fordítva történjen.

Isten nagyon szeret titeket! Amikor egy nemzetért imádkozunk, azt nem azért tesszük, mert szeretjük azt a talajt vagy azt a port, ami ott van, hanem azért, mert amikor Isten megteremtette ezt a nemzetet, ugyanúgy, ahogy megteremtett titeket, a nemzetet is és titeket is céllal, egy egyedi sorssal teremtett, amit belétek helyezett. Amikor egy nemzet betölti azt a célt, amire teremtve lett, az könnyebbé teszi, hogy ti is betöltsétek a saját célotokat, amire el lettetek hívva. Úgyhogy szeretnék imádkozni értetek most, ahogy elkezdem ma este:

„Atyám, arra kérlek, hogy minden egyes személyre áraszd ki a Te célodat, és a ’sorsukat’! Te azt mondtad, hogy a juhaid ismerik a Te hangodat, és követnek Téged. Arra kérünk: hadd halljuk a hangodat ma este, hogy odaigazodhassunk a Te céljaidhoz, és követhessük azokat. Így, Istenem, azt mondjuk: ha szólsz hozzánk, akkor egyetértünk Veled, hogy a Menny akarata a Te megnyilvánult akaratod legyen ebben a nemzetben. Ámen.”

Megosztok veletek egy prófétai üzenetet a nemzet számára. Mielőtt idejöttem, Isten három bibliarészt mondott számotokra:

1.) Prédikátor 7,8 „Jobb bármely dolognak a vége annak kezdeténél, és jobb a türelmes szellemű, mint a kevély szellemű.” Isten szól Magyarországnak: ’A jövőtöket ne a múltra alapozzátok!’ Én úgy vélem, hogy a múltatokban ott van a nemzeti büszkeség, hogy ti korai keresztények voltatok. De tudtok Istennel együtt hinni abban, hogy többet akar a jövőtökre, mint amennyi a múltban volt?

2.) Példabeszédek 14,34 „Az igazság felmagasztalja a nemzetet.” Megpróbáltuk „beszavazni” Isten akaratát a nemzetünkbe, megpróbáltunk egymással beszélgetni Isten nemzetünkre vonatkozó céljairól, de csak az fogja megalapozni ezt a nemzetet igazságban és igazságosságban, amit megélünk. Szóval, mielőtt tovább mennénk, kérlek, emeljétek fel a kezeiteket:

„Atyánk, én most kiküldöm ezt a gyülekezetet a nemzetbe, hogy a mi igazságunként fogadjunk Téged. Istenünk, ugyanakkor olyan nemzet akarunk lenni, akik az igazságot cselekszik. És arra kérünk, hogy a Te igazságod emelje fel ezt a nemzetet. Ámen.”

Isten azt mondja, hogy meghallotta ennek a nemzetnek a kétségbeesett kiáltásait. Kiáltásokat az empátiáért az emberek nyomorúsága miatt. Kiáltásokat az elnyomottak felé való könyörület iránt. Kiáltásokat a megfélemlített emberekért. Kiáltásokat az igazságtalanságért.

Isten azt mondja, hogy Ő küldi a választ, és a válasza az, hogy Ő hitet és bátorságot küld belétek. Ismét emeljétek fel kezeiteket!

„Atyánk, felszabadítjuk a Te hitedet és bátorságodat. Atyám, már nem bírják a reménytelenség szellemét, ami teljesen lefárasztotta és kimerítette ezt a nemzetet. Ezért a hit és a bátorság ajándékát szóljuk belétek!” – és mondjátok utánam: „Elfogadom!”

Nagyon tetszik Istenben az, hogy Ő sokkal jobban ismer engem, mint én saját magamat. De Ő titeket is sokkal jobban ismer, mint ti saját magatokat. Azt is hallottam, hogy Isten Szelleme azt mondta:

’A bizalmatlanság magja nagyon mélyre lett vetve. De azt mondja Isten, hogy továbbra sem engedhetitek meg magatoknak azt, hogy a figyelemelterelésekben éljetek. Isten azt mondja, hogy a panaszkodás és a nyavalygás nem lesz hatással a nemzetetekre.’ (Nézz a melletted ülőre, és mondd azt, hogy „Isten rólad beszél, nem rólam!”)

De Isten azt mondta, hogy a helyreállításnak egy nagy időszaka jön el ebbe a nemzetbe, amikor Ő helyreállítja az infrastruktúrát, a gazdaságot. Még olyan dolgokat is újra akar építeni Isten, amelyek a kommunizmusból lerombolva maradtak hátra.

Isten emlékeztetni akar titeket arra, hogy Ő elkészített a nemzet számára egy nagy ébredési időszakot: hogy igenis lesz. Feláll egy Eklézsia ebben a nemzetben, ami az Ő erejét fogja bemutatni, és be fogtok telni az Ő szenvedélyével. És mindnyájan nagy aratást fogunk meglátni.

De Isten szólni akar most a magyar Eklézsiához, ugyanúgy, ahogy szólt a Jelenések könyvében a gyülekezetekhez. Azt mondja, hogy ’ez a része annak, amit tettetek, izgalomba hoz, emez a része viszont, amit tettetek, nem hoz izgalomba’.

Szóval lássuk, mit szól Isten Szelleme: Isten azt mondja, hogy ’megdicsérlek a nagy szolgálói szívetekért’! Magyarok, Isten nagy szolgálatkészséget helyezett belétek, és szolgáló vezetőséget, de azt mondja, hogy ezt most használjátok imában, használjátok egységre, használjátok terjeszkedésre és Isten Királyságának a mozgósítására! Ugyanakkor használjátok arra is, hogy bevonzzátok az ébredést, helyreállást.

Isten viszont azt is mondja ennek a nemzetnek, az Eklézsiának ebben a nemzetben: ’Megdorgállak!’ Ugye emlékeztek arra, hogy akiket Isten szeret, azokat meg is dorgálja. Azt hallottam, hogy Isten azt mondta: ’El kell bánni azzal a félelemmel, hogy az egység kompromittálni fogja az értékeiteket és a ti stílusaitokat, útjaitokat. Mert – azt mondja az Úr – ti azt gondoljátok, hogy Magyarország csak a magyaroké, Én pedig azt hiszem, hogy a magyarok Isten Királysága számára vannak, s a nemzetek számára. És ez most nem a bevándorlásról szól, hanem az aratásra való hatásotokról.

És azt mondta az Úr: ’Az a félelem, hogy az egység valamit elvesz tőletek, lehetővé tette, hogy az antiszemitizmus gyökere megmaradjon még az Egyházon belül is. És ez késlelteti az áldásotokat. Ugyanakkor táplálja a más kultúrák iránti intoleranciát is.’

Azt mondja az Úr: ’Igen, történelmileg ti egy védőfal voltatok, még a bálványimádás ellen is. Jelenleg védőfal voltatok a terrorizmus ellen, de ez az intoleráns félelem, ez megosztást hoz belül is, kívül is.’

Azt mondja az Úr: ’Én szabadulást akarok hozni magában a kultúrában, hogy a szeretetnek egy új szintjén tudjatok működni, ami az Én áldásomat hamar elhozza számotokra.’

Azt mondja az Úr: ’Magyarország, a te szellemi ébredésed a ti igazság-tudatotokhoz (igazság-érzetetekhez) kapcsolódik. Ez azt jelenti, hogy a figyelemelterelések lefoglaltak titeket. Itt az ideje, hogy felszabaduljon ez a nemzet az igaz, buzgó könyörgésre.’

És hallottam, hogy az Úr azt mondta: ’Ez igazságot és igazságosságot hoz még a bíróságokra is.’

3) Ézsaiás 1,26 „Helyreállítom a bíráitokat, és ekkor azt mondják teneked: ’Ez igaz város’.” Ez az utolsó bibliavers, amit kaptam az Úrtól: Kérlek, álljatok fel! „Atyánk, szeretnénk, hogy a Menny akarata lejöjjön erre a nemzetre! Abban a szolgáló szívben szeretnénk működni, amiben teremtettél minket, hogy a Te Királyságod számára egység, imádság és mozgósítás legyen. Istenünk, ma este meg akarunk térni, ahol a kompromisszumtól féltünk. Istenem, azt mondjuk, a félelem nem Tőled van. Arra kérünk, hogy tépd ki ezt a félelmet mindannyiunk életéből! És félelem, ahogy távozol most, az Úr Jézus nevében, kijelentjük, hogy antiszemitizmus, te is vele mész! Különböző kultúrák iránti intolerancia, te is elmész, az Úr Jézus nevében!

Atyám, itt állunk egyetértésben. Hozd a Te helyreállításodat! Hozd el a Te ébredésedet! Az Úr Jézus nevében.

Fordulj oda valakihez, öleld meg, és mondd neki: „Isten többet akar számodra, mint amit te, magad számára!” Isten áldjon titeket!

————————————————————————————————————-

IMATÉMÁK – az elhangzottakkal kapcsolatban (is): 

 • A Menny akarata, a Mennyei Atya megnyilvánult akarata legyen meg a magyar nemzetben!
 • A magyar nép megtérjen, kijöjjön minden nemzeti büszkeségből, múltból való élésből – éljen az e nemzet a jövőnek, a holnapnak!
 • Isten igazsága és igazságossága erősödjön meg az országban, leginkább a bíróságok munkájában.
 • Szeresse és cselekedje a magyar nép az igazságot, igazságosságot, a jogosságot; és gyűlölje meg, vesse ki az igazságtalanságokat, jogtalanságokat.
 • Hitet, bátorságot kérünk Isten népe vezetői szívébe, hogy bátorsággal szólják az igazságot, igazságosságot és a reménységet ennek a népnek – minden helyzetben.
 • Isten népe megtérjen minden egymás felé való bizalmatlanságból, panaszkodásból és nyavalygásból.
 • Álljon fel a magyar eklézsia Isten természetfölötti erejével, hogy az Isten által eltervezett ébredési időszak eljöjjön erre az országra.
 • Isten hatalmas mozdulásában ne féltse senki a saját maga befolyási körét, működési stílusát, kijelentéseit – tudja jó szívvel, nagylelkűen az Egész Test épülését szolgálni.
 • Minden rejtett antiszemitizmus is kiszoruljon a magyar eklézsiából – a vezetők szívéből is.
 • Minden intoleráns fóbikus félelemből Isten szeretete szabadítsa fel a magyar eklézsiát, hogy ne tudjon az ördög sem határon belül, sem azon kívül megosztással rombolni.
 • A krisztusi szeretetben növekedjen az egész magyar eklézsia.