Megmozdult a víz!

Lezárult egy korszak. Lezárult az az idő, amikor még „várjuk a víznek megmozdulását” (Ján.5,3), hogy történjen valami, mint a Bethesda tavánál a sok beteg.

Elkezdődött egy új időszak, Isten folyójának áradása elérte Magyarország határait.

2.Krón.20,6 És mondta: Oh Uram, mi atyáink Istene! Nem te vagy-e egyedül Isten a Mennyben, aki uralkodsz a pogányoknak minden országain? A te kezedben van az erő és hatalom, és senki nincsen, aki ellened megállhatna.”

Magyarország ideje eljött, Jézus Krisztus uralma növekszik, és senki sincs, aki megállhatna ellene. Nem tud gátat szabni semmi Isten folyója áradásának, nem tudja megállítani semmi azt az ébredési hullámot, ami átcsapott az ország szellemi falain. Ez a hullám a Mennyből érkezett. Isten terve szerint, az Ő időzítésében.

Az utcákat folyók hasítják át. Élő vízű folyók mossák át a városainkat, falvainkat, utcáinkat, munkahelyeken az éhes és szomjas szívek kapnak megelégedést!

Ámós 8,11 „Íme, napok jőnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok e földre; nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után.”

Az emberek éhesek, mert nem kaptak kijelentést, várnak és vágynak Istentől jövő szóra, útmutatásra. Ne gondolkodj úgy, hogy ’úgyis tudom, hogy mit akar Isten mondani’, hanem akard meghallani az Ő Szavát, azt, amit Ő akar elmondani Neked. Nyisd meg a füled, csendesedj el, és engedd, hogy odaemeljen a Trónja elé, az Ő dicsőségébe, jelenlétébe, ahol le tudsz ülni az Ő lábai elé, és beszélgethettek.

Észrevetted, hogy akármerre nézel, akármerre jársz, mindenfelé látni, hogy megmozdultak a vizek? Megmozdult a bensőnkben is, és Isten Szelleme, mint egy forrás fakad fel bennünk.

Felfakadtak a mélység forrásai, megnyíltak az egek csatornái, és élő víznek folyamai törnek fel családokban. Dicsőítéssel telnek meg családok, és viszik tovább Isten élő folyóját. Isten Szelleme megállíthatatlanul árad felénk és belőlünk tovább. A vizek áradnak, és ennek az áradásnak semmi sem szabhat gátat. Megindultak a patakok, a folyók, megindultak hegyekből a felfakadt források, elindult az áradás, gátak fölé emelkedik a vízszint, és nincs, ami megállíthatná.

Ebben az időben élünk, ennek a folyónak a részei vagyunk, és Te vagy az az ember, akin keresztül Isten szelleme tovább árad. Gyere, lépj be a folyóba, és áradj a puszta helyekre, a lehetetlen helyzetekbe, a kilátástalanságba, és öntsd ki azt a poharat, amit Isten jelenlétében teletöltöttél.

Jer.31,25 Mert megitatom a szomjúhozó lelket, és megelégítek minden bágyadt lelket.

Te vagy a válasz, akin keresztül Isten gondviselését, szeretetét megtapasztalják a szomszédaid, a munkatársaid, a körülötted levők.