’Tudom, hogy rohansz, hogy sok mindent kell elintézned, tennivaló itt is, ott is, megoldani való dolgok sorakoznak reggelente, hogy betöltsék a gondolataidat, és már indítanának is cselekvésre, vagy az aggódást növelnék a következő szintre. De kérlek, csak állj meg egy szóra!’
A római százados is elment, megkereste Jézust, odaállt elé, és csak egy szót kért tőle.
Máté 8,8-9 „És felelt a százados, mondta: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én otthonomba bejöjj; de ha szólsz egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalom alá vetett ember vagyok, és vannak alattam katonák; és ha azt mondom egyiknek: Eredj el, és elmegy; és a másiknak: Gyere, és eljön; és az én szolgámnak: Tedd ezt, ő megteszi.
Tudta, felismerte, hogy kihez kell menni, ha baj van. Kihez fordulhat segítségért, ki az, akinek nem csak a jószándéka van meg, hanem azért kereste meg Jézust, mert felismerte, hogy az Ő Szavának tekintélye elég arra, hogy beleavatkozzon a körülményeibe, akár a szolgája életébe.
Ahhoz, hogy megértsük a mennyei terveket, a helyünkre kell álljunk. Isten bármikor, bárhol tud szólni hozzánk, mégis, amikor valami nagyobb horderejű kijelentést adott Isten, azt nem csak úgy elmondta, hanem megadta a módját.
Dán.10,11 „És mondta nekem: Dániel, kedves férfiú! Értsd meg a beszédeket, amelyeket én szólok neked, és állj helyedre, mert most te hozzád küldettem! És mikor e szót szólta velem, felálltam reszketve. És mondta nekem: …”
Dánielt a földre küldte az a meglátogatás, amikor Isten üzenete megérkezett hozzá, de egyértelmű volt a kérés Dániel felé: „Állj a helyedre, hogy elmondhassam neked az üzenetet.”
Mózest Isten felhívta a Sinai hegyre, ott írta fel a kőtáblákra a Tízparancsolatot, ami Izrael népének irányt szabott.
Dáviddal beszélt az Úr a mezőn is, azonban eljött az idő, amikor felépült Dávid Sátora, ami az Isten szerinti kormányzás helye lett. A startégikus szellemi hadviselés és kormányzás központi helye Dávid Sátorában történt.
Isten hív bennünket ilyen találkozási pontokra. Annak az ideje van, hogy keressük meg ennek a helyét, idejét. Ilyen helyzetekben, ezekben a találkozásokban nagy valószínűséggel az, amit hallani fogsz, az nem egy információ lesz, hanem egy cselekvési terv, egy megoldás. Tudd, hogy ha stratégiára, látásra, tervre van szükséged, akkor hova kell menned, hol találod meg a válaszokat – az Ő jelenlétében, az Ő Trónja előtt.
Úgy hiszem, Isten megszólít többünket ezekben a napokban, időszakokban, mert megoldásokat, válaszokat akar adni, stratégiákat, cselekvési terveket szeretne megosztani. Nagyon izgalmas időszakban élünk, egy mozgósítás zajlik. Ezekben a harcokban, amikre most kapunk kiképzést, fegyelmezettségre van szükségünk.
Tartsd az oltáron az életed, tartsd a szövetségben a szívedet, és engedd, hogy Isten kezében legyen, hadd formáljon, alakítson. Megtanulunk egymást megbecsülve, egymást emelve megállni Isten jelenlétében, és együtt mozdulni, együtt lépni, együtt harcolni a győzelemig. A szívekért folyik a harc.
Ésa.18,3 „Föld kerekségének minden lakói és földnek lakosai meglássátok, mikor a hegyeken zászló emelkedik, és hallgassatok, ha kürt szól!”
A tábornokok hangját Isten felerősíti. Figyelj a kürtszavakra, hajtsd oda a füled, és légy éber, hogy észre vedd, amikor a hegyeken zászló emelkedik.