Barbie Breathitt: Egy hallható hangra ébredtem, ami így szólt hozzám: „Itt az idő szélesíteni!

 

Egyik nap korábban egy hallható hangra ébredtem, ami így szólt hozzám: „Itt az idő szélesíteni!” A nagy változások és átmenetek idején hagynunk kell, hogy az Úr átirányítsa a figyelmünket és a lépéseinket. Ideje elengedni a régit, hogy magunkhoz ölelhessük az újat. Az Úr új kinyilatkoztatási kapukat nyit, hogy életet prófétálhassunk a száraz csontoknak!

Minden akadály, hegy, vagy fal közepette is, amelyek megpróbálták meggátolni a haladásunkat, az Úr a ’bemenetelre’ készített egy kaput, lehetőséget az áttörésre, egy új kezdettel!

A harc mindig a kapuknál folyik. Vannak kapuk, amelyek a gondolatainkhoz vezetnek, vannak, amelyek a kapcsolatainkhoz vagy szolgálatainkhoz, míg más kapuk a vállalkozásainkhoz. Ésaiás 28,6 mondja, hogy az Úr „erősség azoknak, akik visszanyomják a kapuig az ellenséget”.

Amikor az ellenség kopogtat, ne remegj a félelemtől, hanem utasítsd vissza a lépéseit. Ne foglalkozz vele többé. Vessél le minden hiábavaló képzelgést, ami Isten ismerete ellen próbálja felemelni magát. A tegnap mögöttünk van. Ősrégi történelem lett belőle, úgyhogy nem diktálhatja már azt, amit a holnapunk tartogat. Ideje ráébredni az új lehetőségekre, amelyek elénk tárulnak. Ideje felfogni Szent Szellem teljességét, hogy maximális hatást gyakoroljunk a MÁRA.

Néha a kétségbeesett küzdelmeinkben visszazsugorodunk, vagy elbújunk a kétségbeesés barlangjába, vagy a depresszióba. Isten nagy kegyelmet adott nekünk, amivel képessé tett az áttörésre. Nem engedhetjük meg magunknak többé a visszavonulást. Az Isten Beszédében való bizalmunk és az abban való hitünk felszabadítása fog segíteni kialakítani egy új gondolkodásmódot, életmódot és beszédmódot.

 

Cseréld le a régit az újra

Az áttörés hatása az, hogy éhezzük a kiszélesített látást. Egy új látás képessé tud tenni minket arra, hogy több területet foglaljunk el, és nagyobb erőben járjunk az üdvösségben, a szabadulásban, a gyógyulásban és a megnövekedett anyagiakban. Az Ámós 3,7-8 azt mondja nekünk, hogy „Isten semmit nem cselekszik addig, amíg ki nem jelenti tanácsát a szolgáinak, a prófétáknak”. A prófétaság Isten általi egyeztetés/behangolás, hatalom/tekintély, felruházás és magasabb szintű kinyilatkoztatás új időszakába érkezik, a közbenjárás és a szentség által.

Ideje lecserélni a régit az újra. Egyedül Isten kezében van a jövőnk! Egyedül Istenbe vesd a bizalmadat és a reményedet. Az Ésaiás 43,18-19 ezt mondja: „Ne emlékezzetek a régiekről, és az előbbiekről ne gondolkodjatok! Íme, újat cselekszem! Most készül, avagy nem tudjátok még? Igen, a pusztában utat szerzek, és a kietlenben folyóvizeket.”

Isten utat készít ott, ahol úgy tűnik, nincs út (nincs lehetőség). Isten az útkészítő! Mi egy csodatevő Istent szolgálunk, akiben minden lehetséges, ha „csak hiszünk”!

Ez az év a szövetségi felkészülési folyamatunk „teljességre jutását” hozza meg. Ez lehetővé teszi a negatív dolgok eltávolítását, amiket Isten el akar tűntetni az életünkből. Az áttörés eltávolítja a múlt akadályait és erőit. „Így szól az Úr: Jókedvem idején Én meghallgattalak, és a szabadulás napján segítettelek; megtartalak és nép szövetségévé teszlek, hogy megépítsd a földet, és kioszd az elpusztult örökségeket. Így szólván a foglyoknak: ’Jöjjetek ki!’ És azoknak, akik sötétben ülnek: ’Lépjetek elő!’ …” (Ésaiás 49,8-9)

A hit hallásból jön, a hallás pedig Isten rhéma-beszéde által. Higgy és állj rá Isten Beszédére. Imádkozz, hogy megkapd az ígéretek beteljesülését. Az ima megnyitja a kapukat, hogy az Istentől kapott látás megnyilvánulhasson a Földön. „Sőt inkább mondd nekik: elközelgettek a napok, és minden látás teljesül.” (Ezékiel 12,23) A méh megtermékenyül Isten áldásaival és ígéreteivel

Ez egy stratégiai időszak. Prófétikus erő-evangélizációt fogunk látni, ahogyan ez új szinten nyilvánul meg ebben az időszakban. A Szent Szellem tökéletes munkálkodását is jelenti azzal a céllal, hogy véget vessen van lezárjon bizonyos ciklusokat az életünkben, amelyek nem voltak építőek. Isten arra vágyik, hogy teljességre és szellemi érettségre juttasson el minket. Az Ő áldásai teljességre juttatnak, véglegességet és megújulást hoznak a szívünknek. A Példabeszédek 10,22 ezt mondja nekünk: „Az ÚR áldása tesz gazdaggá, és az senkit sem bánt meg.”

 

A Szent Szellem kilenc gyümölcse és ajándéka teljesen új szinten fog virágozni. Ez annak az ideje, amikor a méh megtermékenyül Isten áldásaival és ígéreteivel.

Ideje megítélni a bűnt az életünkben. Az ítélet magunkhoz ölelése lehetővé teszi, hogy megtörjünk régi szokásokat, és az erős szívet újítsuk meg. Isten azt akarja, hogy megszentelt edények legyünk az Ő számára. Ahhoz, hogy belépjünk a Szentek Szentjébe az Úrral, el kell hagynunk a bűnöket, amelyek megakadályozzák, hogy teljesen Istennek legyünk odaszánva. Ez a változások és az ígéretek teljesülésének az ideje új szellemi összehangolások által.

A Biblia azt is mondja nekünk, hogy „Sok nyomorúság által kell belépnünk Isten Királyságába” (Ap.csel.14,22). Fontos helyet készíteni a szívünkben, hogy otthont adjunk az Ő erőteljes jelenlétének, hogy a dicsőség katalizátorai legyünk az Egyházban és a helyi gyülekezetekben. A Zsoltár 68,9 azt mondja: „A Föld rengett; az egek esőt csepegtek Isten jelenlététől; maga a Sínai is rázkódott Isten jelenlététől, Izrael Istenétől.”

Isten olyan generációt alkot most, akik szenvedélyes éhséggel keresik Őt. Azokat formálja most, akik hajlandóak megemésztetni az Ő jelenlétének valóságától, akik felismerik az Ő jelenléte fenségének valóságát és a Benne rejlő erőt, ami úgy árad, mint egy hatalmas folyó a legbensőbb részükön keresztül. Isten mélységei a mi szellemi mélységeinket hívják elő, arra vonzanak, hogy lássunk, ismerjünk és úgy halljuk a hangját, mint még soha ezelőtt. Azok, akik ismerik Istenüket, nagy hőstetteket fognak véghezvinni!

Az Úr öröme lesz az erősségünk ezekben az időkben. A Zsoltár 9,2-9 ezt mondja: „Dicsérlek Uram teljes szívemmel, hirdetem minden csudatételedet. Örülök és örvendezek Tebenned, zengedezem, oh Magasságos, a Te nevedet; Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a Te orcád előtt; Hogy véghezvitted ítéletemet és ügyemet: az ítélő-székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt: nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre; és a városoknak, amiket feldúltál még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol, ítéletre készítette el az Ő székét. És Ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan.”

 

Itt az idő szélesíteni!

Egyik reggel hallható hangra ébredtem, ami ezt mondta nekem: „Itt az idő szélesíteni!” Azután az Úr Jábes imájára emlékeztetett, az 1.Krónika 4,10-ből: „És Jábes az Izráel Istenét hívta segítségül, mondván: Ha engem megáldanál és az én határomat megszélesítenéd, és a Te kezed én velem lenne, és engem minden veszedelemtől megoltalmaznál, hogy bút ne lássak! És megadta Isten neki, amit kért.” Láttam egy látomást egy nagy méretű sátorról, aminek a cölöpje nyúlt és nőtt, azért hogy megtarthassa az újat, a nagyobbat. Ez az időszak arról is szól, hogy a nők szellemi gyümölccsel jönnek elő! A méh az elkészült állapotot fogja előhozni. A méh védelmező, tápláló, reprodukáló környezet, amely arra van felkészítve, hogy életet hozzon elő. A Menyasszony méhe megtermékenyül, hogy új ötletekkel, Isten stratégiáival és lélekmentésre való támogatottsággal szélesedjen ki. Ahhoz, hogy gyermek születhessen erre a világra, termékenység szükséges. A következő időszak a felkészülés és a szellemi növekedés időszaka lesz, miközben szülési fájdalmakat kell elviselni. Ami megfogan bennünk, azt tudjuk megszülni és megalapozni ebben az időszakban.

A szülés nagy növekedést és nyúlást igényel, a teljes képesség eléréséhez. Az idő teljességén pedig a méhburoknak ki kell szakadnia, hogy előhozza az újat. A méh egy katalizátor, amely tudja a szülés idejének a teljességét. A méh tudja, mikor van ideje a tolásnak és nyomásnak, hogy kitörjön a magzatvíz, és felszabaduljon az áradat.

Isten tökéletes terveinek és időzítésének a követése sikert hoz, ami sok évig fog még ezután hatni. A méh szellemi katalizátorként működve, fel tud gyorsítani egy folyamatot, ki tud váltani eseményt, kevés dolog felhasználásával. Módosítja és megnöveli a reakció arányát anélkül, hogy felszívódna a folyamat során.

A meddő gyümölcsöző lesz és sokasodik

Az Úr megemlékezik a meddőkről és gyümölcsözők lesznek. Ez a megtérés ideje is abból, hogy nem teremtünk gyümölcsöt a maga idejében. Kaptam egy látomást olyan nőkről, akik nagyon nagy üres fakosarakat tartottak az ölükben a gyülekezetekben. Jézus arra vágyik, hogy gyümölcsözők legyünk és sokasodjunk. Ez a megtermékenyülés időszaka, hogy előhozzuk a Szellem gyümölcseit, felszabadítva az üdvösséget, hogy betöltse az Ő Házát.

Lukács 13,6-9 „Volt egy embernek egy fügefája szőlejébe ültetve; és elment, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem talált. És mondta a vincellérnek: Íme három éve járok gyümölcsöt keresni e fügefán, és nem találok: vágd ki azt; miért foglalja a földet is hiába? Az pedig felelvén, mondta neki: Uram, hagyj békét neki még ez évben, amíg köröskörül megkapálom és megtrágyázom: És ha gyümölcsöt terem, jó; ha pedig nem, azután vágd ki azt.”

Anna meddő volt, de böjtölt és imádkozott azzal a céllal, hogy fia szülessen.

1.Sámuel 2,21 „És meglátogatta az Úr Annát, aki az ő méhében fogant, és szült három fiút és két leányt. És a gyermek Sámuel fölnevekedett az Úrnál.”

Annának kellett az, hogy Peninna provokálja őt. Kellett az, hogy Éli a pap félreértse a tetteit, és kérését megáldja. Mindannyiunknak szüksége van ellenlábasokra és ellenállásra az életben, hogy megerősítsenek és teljesen az Úrtól tegyenek függővé.

Sára meddő volt, de egy nemzet anyja lett. Gábriel angyal kihirdette Erzsébet viselősségét, noha meddőnek nevezték. A lehetetlen lehetségessé vált, mert Zakariás és Erzsébet folyamatosan imádkoztak, reménykedtek és babát vártak. János betöltekezett Szent Szellemmel az anyaméhben. Bemerítő János egy előfutár volt Illés szellemével, hogy az atyák szívét visszafordítsa a fiakhoz.

Mária, Jézus anyja meglátogatta Erzsébetet, hogy ezzel összhangba kerüljön Isten rendeltetésével.

Mindannyiunknak lesznek isteni találkozói, összhangba kerülései ebben az időszakban, amelyek abba a helyzetbe hoznak minket, hogy előrehaladjunk és elérjük rendeltetésünket. Az Úr most egy terjedelmesebb szinten hoz növekedést. Az életkörülmények nem fogják többé diktálni a jelenlegi valóságunkat vagy helyzetünket. A Királyság, ami bennünk van, terjeszkedik, és áradni kezd, mint egy folyó, megöntözve a meddő helyeket.

Folyamatosan növekedni és terjeszkedni fogunk, ahogy az egységre koncentrálunk és Isten Királyságának a munkájára és feladataira.