Petz Renáta: Dicsőségről dicsőségre – a prófétai hangok megerősödése

 

Jón.4,5 „… kiment Jónás a városból, és leült a város keleti része felől, és csinált ott magának hajlékot, és leült az alatt az árnyékban, hogy meglássa, mi lesz a városból?”

Jónás készített magának egy saját helyet, ahonnan a maga szemszögéből láthatta a várost. Szerette volna azt látni a várossal kapcsolatban, ami őt igazolja, ami az ő szívében volt – Isten ítéletét, pusztítását. De Isten mást készített annak a városnak – megtérést, kegyelmet, megmenekülést, reménységet és jó jövőt.

 

Tudod, hol az a hely, ahol tisztán hallasz, és tisztán látsz?

Jel.4,1 „Ezek után láttam. Egy ajtó nyílt ki a Mennyben, éppen előttem. Hallottam ugyanazt a hangot, amit korábban. Olyan volt, mint a trombita hangja, és azt mondta nekem: ’Gyere fel ide, és megmutatom neked, amiknek ezek után kell megtörténniük!’”

Nem mindegy, hová ülünk le. Jónásnak volt egy saját szíve szerinti elvárása és nem is akart mást látni, mint ami a szívében volt. János egy jobb helyre ült. Fent, Isten jelenlétében foglalt helyet, ahonnan azt láthatja, ami az Úr szívében van. Meglátta Isten dicsőségét, hatalmát, uralmát, és annak fényében látta a láthatót. Meglátta, hogyan fog Isten hatalma, uralma, dicsősége változást hozni a látható világban.

Amikor szeretnéd látni, hogy Isten mozdul a nemzetünkben, akkor ülj oda mellé a Trónra, és figyeld, mi mindent tervezett, milyen erővel, hatalom, dicsőséggel teljes. Figyeld, hogy szereti a népeket, a nemzeteket, és hallgasd, milyen tervei, céljai vannak, és ezekről beszélj!

Ésa.51,6 Emeljétek fel az égre szemeiteket (szem, tekintet, vélemény, forrás, …), és nézzetek a földre ide le …”

A figyelmünk, véleményünk forrása nem a láthatókban van, hanem Isten jelenlétében, hatalmában és dicsőségében – ahol kitisztul, letisztul és megújul a látásunk, a homály, a reménytelenség leple teljesen eltűnik Krisztusban! Az Ő jelenlétében az Ő dicsőségére változunk el. A szívünk, a látásunk, a jövőképünk mind átformálódik Isten jelenlétében, és megnyílik a szemünk, a fülünk. Ahogy ezekről beszélünk, ezt hirdetjük, amikor a prófétai hang megszólal, megmozdulnak a dolgok. Megmozdulnak a szívek, elindulnak változások, kiszélesedik a látásunk.

Isten Szava hatalommal és tekintéllyel érkezik, és a mi hangunkon keresztül jut el szívekhez, városokhoz, a népekhez és nemzetekhez – és cselekszik, hogy a Mennyben elkészült tervek láthatóvá legyenek itt a Földön is. Isten Királysága az Ő Beszéde által, a prófétai szavakon keresztül növekszik.

 

Azt mondja az Úr nekünk:

’Gyertek, üljetek ide mellém, ez az a hely, ahol meglátod, ami a szívemben van, ez az a hely, ahol beletöltöm a terveimet, csodáimat, ígéreteimet a szívedbe, és ez az a hely, ahonnan elindulj, ahonnan meríts, ahonnan szólj. Ez a hely az otthonod, itt rendezkedj be, innen nézve várd az ígéreteim beteljesedését. Ereszd ki a hangod, hogy szavam zengjen a városok, nemzetek felett.’

 

Igen, Uram, a Te Szavad erős, a Te Szavad fenséges, a Te Szavad változást hoz, a Te Szavad eléri a városainkat, a nemzetünket, a nemzeteket, a Te Szavad előhozza az ígéreteket!

 

Jer.1,9-10 „És kinyújtotta az Úr a kezét, és megérintette a számat, és azt mondta nekem az Úr: Az Én Szavaimat adom a te szádba! Lásd, Én ezen a mai napon népek fölé és országok, királyságok fölé rendellek téged, hogy gyomlálj, irts, pusztíts, rombolj, építs és plántálj!”