Petz Renáta: Az történik most, amit Jóel próféta megmondott…

(Ap.csel.2,16)

 

Ján.12,32 „És ha Én felemeltetem erről a Földről, mindent magamhoz vonzok.”

Együtt voltunk ezen a héten sok fiatallal, együtt emeltük fel Jézus nevét, és megtapasztaltuk, ahogy odavonzotta a szíveket magához. Megérintett, formált, megnyitott szíveket. Szólt, megtöltött jelenlétével – túlcsordultig. Bizonyságokkal, hálával, örömmel megtelve jöttünk haza.

Ján.6,44 „Senki sem jöhet én hozzám, csak ha az Atya vonzza, aki elküldött engem;…”

Ezért küldte el az Atya Jézust, hogy legyen egy olyan személy, akihez odavonzhatja az embereket, egy olyan személy, akin keresztül hazatalálnak, akin keresztül megismerik a Teremtő Istent, akin keresztül odamehetnek a Mennyei Atyához. Jézus Krisztus él bennünk, az a személy, akihez az Atya odavonzza az embereket.

Ilyen emberekkel táboroztam a héten, akiknek ez a szenvedély ég a szívében, hogy rajtuk keresztül az emberek megismerjék Jézus Krisztust, ezért élnek, ezért élünk és ég a szívünk, hogy mindazok, akik eddig nem ismerték az Élő Istent, ezentúl Jézus barátai legyenek, és hazataláljanak a Mennyei Atyához, mint fiak. Ezért küldött el bennünket az Atya, hogy rajtunk keresztül megismerjék Őt.

Ap.csel.11,26 „A tanítványokat először Anthiókiában nevezték ’krisztusiaknak’/ keresztényeknek.”

Egy fantasztikus mennyei tervet, tökéletes mintát mutatott be nekünk Jézus, és az Ő ígérete szerint, most ennek a tervnek a betöltése zajlik. Isten kitölti az Ő Szellemét mindenkire, és Szent Szellem bevezet a természetfeletti életbe. Isten Királysága növekszik – az igazság, a békesség és Szent Szellem általi öröm.

Isten Beszéde bejut a szívekbe, és az igazság szabadulásokat, megtéréseket, életek megfordulását hozza.

Ésa.32,27 És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké.”

Ahogy Isten Beszéde elindul, azt vesszük észre, hogy Isten Királysága egyre nő, egyre nagyobb erővel és hatalommal van jelen. Az Igazság végzi a munkáját és békességet teremt, és Istennek ez a békessége felszabadítja az örömöt.

Folyik az egybeszerkesztés: A mennyei dimenzió megnyílt, és a Szent Szellem bekapcsolt bennünket is abba, ami ott zajlik. Megtanulunk otthonosan mozogni a természetfelettiben, Isten erejében, a Szent Szellem vezetésében.

Folyik az egybeszerkesztés: szívek kapcsolódnak össze, generációk kapcsolódnak össze, megtört kapcsolatok állnak helyre.

Amikor valaki beleszületik egy prófétai légkörbe, akkor számára természetes lesz, hogy Isten szól, hogy tud vele beszélni, meg tudja hallani az Ő Szavát. Ahogy a kisbaba születése óta hallgatja a szavakat, és kezdi tanulni az érzékszervei által felfogott dolgok jelentését, így tanuljuk meg meghallani, meglátni, érzékelni egész lényünkkel felfogni mindazt, amit Szent Szellem mondani akar, így válik teljesen természetessé a természetfelettiben mozogni.

Ap.csel.2,16-18 Az történik most, amit Jóel próféta megmondott: ‘Azt mondja Isten: az utolsó napokban kiárasztom Szellememet minden emberre, és prófétálnak fiaitok és lányaitok, a fiatalok látomásokat látnak, az öregek pedig álmokat álmodnak. Azokban a napokban kiárasztom szolgáimra is Szellememet, férfiakra is, meg nőkre is, és ők is prófétálni fognak.”