• Petz Renáta: Őt szolgálják a fiak – a reménység helyreállítói 

  Zsolt.22,28-32 „Megemlékeznek és megtérnek az Úrhoz a Föld minden határai, és leborul Előtted a pogányok minden nemzetsége. Mert az Úré a királyi hatalom, uralkodik a pogányokon is. Esznek és leborulnak a föld gazdagjai mind; Őelőtte hajtanak térdet, akik a porba hullnak, és aki életben nem tarthatja lelkét. Őt szolgálják a fiak, az Úrról beszélnek az utódoknak. Eljönnek s hirdetik az Ő igazságát az ő utánuk való népnek, hogy ezt cselekedte!”

  Olyan időkben élünk, amikor az Úr keresi az építőket, akik a reménységet választják, megragadják, és azt építik fel magukban és azt építik mások életében is. Az Úr Beszédében van a reménységünk, ezért a reménységünk erős, mint az Úr Szava!

  Ahhoz, hogy a reménység eljusson szívekhez, eljusson közösségekbe, eljusson városokba meg kell nyitni előtte kapukat. A reménység pedig belegyökerezve az új területek – legyenek azok szívek, városok, kapcsolatok – földjébe a Mennyhez kapcsolják azt.

  Zsolt.118,19 Nyissátok meg (kinyit, beszél, szól, megszólal, felnyitja valaki fülét, vagyis kijelentést ad; kivon kardot; kiszabadít foglyot, megnyit, elkezd éneket; felszánt, feltör földet) nekem az igazságnak kapuit, hogy bemenjek azokon és dicsérjem az Urat!”

  Kinyit: H6605 פָּתַח (páṯaḥ) = kinyit, beszél, szól, megszólal, felnyit valaki fülét, vagyis kijelentést ad; kivon kardot; kiszabadít foglyot, megnyit, elkezd éneket; felszánt, feltör földet

   

  Amint hallod az Úr hívását, és válaszolsz rá, kapsz egy látást és hordozod azt a látást, ez megnyit kapukat a számodra, és megnyit kapukat másoknak is. Hittel beszélünk, reménységet hirdetünk – az megnyit szíveket. A kijelentés, mint egy kard lesz a szádban és foglyokat szabadít; elkezdesz új éneket énekelni, az pedig kész megnyitni kapukat, felszántani szíveket, feltörni kemény, kiszáradt földeket.

  Egyre több terület nyílik meg Isten Királysága számára, a Király fiai előtt, és ahogy Isten Királysága növekszik, Jézus Krisztus uralma egyre több helyen válik láthatóvá. A Menny dicsősége, Isten dicsőségének ismerete betölti azokat a helyeket, szíveket, kapcsolatokat, városokat, nemzeteket, melyek megnyílnak a reménység előtt.

  Ésa.51,1-5 „Hallgassatok rám, akik az igazságot követitek, akik az Urat keresitek; tekintsetek a Kőszálra, amelyből kivágattatok, és a kútfő nyílására, amelyből kiásattatok!

  Tekintsetek Ábrahámra, atyátokra, és Sárára, aki titeket szült, hogy egymagát hívtam el őt, és megáldottam és megszaporítottam őt. Mert megvigasztalja az Úr Siont, megvigasztalja minden romjait, és pusztáját olyanná teszi, mint az Éden, és kietlenjét olyanná, mint az Úrnak kertje, öröm és vigasság találtatik abban, hálaadás és dicséret szava!

  Figyeljetek reám, Én népem, és reám hallgassatok, Én nemzetem! Mert tanítás megy ki tőlem, és törvényemet a népek megvilágosítására megalapítom. Közel igazságom, kijön szabadításom, és karjaim népeket ítélnek: Engem várnak a szigetek, és karomba vetik reménységüket.

  Amikor már van látásod, és tudod, hogy az Úr mit készített, a következő, hogy ebben elkezdünk mozogni. Ez nem megy reménység nélkül. A látás hordozóiként, egy felelősségünk az is, hogy vessük a magokat – és ezt fogja az Úr megszaporítani.

  Ésa.42,1-4 „Íme az Én szolgám, akit gyámolítok, az Én választottam, akit szívem kedvel, Szellememet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek. … a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására.”

  Nem maradsz egyedül, hanem mindazok, akiknek ugyanaz a mag belehull a szívébe, köréd gyűlnek, és egy reményteljes jövőt építő csapat áll fel.

  Ésa.60,9 „Igen, engem várnak a szigetek; és elől jönnek Társis hajói, hogy elhozzák fiaidat messziről, és ezüstjüket és aranyukat azokkal együtt, a te Urad és Istened nevének és Izrael Szentjének, hogy téged megdicsőített.”