Petz Renáta: Éljünk szövetségben

 

Ezekben az időkben különösen nagy szerepe van, egyre inkább előtérbe kerül a szövetség. Figyelj a szíved kapcsolódására. A kapcsolatok jövője múlik azon, hogy milyen döntéseket hozunk.

Szövetségben élni vagy függetlenül, elköteleződés nélkül? Aki szövetségben él és gondolkodik, az felelősséget vállal. A szövetség elköteleződés, a szövetség áldozat, a szövetség védelem, a szövetségben ott a hűség, a bizalom, az öröm, a szövetségben ott a jövő, a szövetség előremutat.

Ésa.60,7 „… felmennek kedvem szerint oltáromra…”

Jézus ismerte az Atya akaratát, az volt a szívében, hogy abban járjon, ez volt az elhívása, Ő szövetségi emberként élt itt a Földön. Jézus elkötelezte magát, hogy az Atya akaratát fogja tenni. Az Ő kedvében, az Ő akaratában, az Ő megelégedésére fog élni.

Ján.6,38 „Mert azért szálltam le a Mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem.”

Igen, van, amikor nem könnyű; van, amikor inkább elszaladnánk, elmenekülnénk, mert a lelkünk nem kész az áldozatra, de a szívünk, a szellemünk mégis benne tart a szövetségben. A szövetség elköteleződés, a szövetség áldozat, felelősség, hűség, bizalom. A szövetség döntés. A mi részünk a szövetségben a saját döntésünket meghozni és megtartani.

Zsolt.118,27 „… Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvához.”

A szövetség: kötés, elköteleződés, kapcsolódás. Előre odakötöm magam, hogy amikor ’helyzet van’, akkor ne legyen kérdés, hogy ott maradok-e az oltáron.

Jézus a Gecsemáné kertben kötötte oda magát az oltár szarvához, akkor döntött úgy, hogy felmegy és ott marad az oltáron, hogy az Atya kedvében járva, az Ő akarata, tetszése szerint.

Márk 14,32-36 „És mentek arra a helyre, amelynek Gecsemáné a neve; és mondta a tanítványainak: Üljetek le itt, amíg imádkozom. És maga mellé vette Pétert és Jakabot és Jánost, és kezdett rettegni és gyötrődni. És mondta nekik: Szomorú a lelkem mind halálig; maradjatok itt, és vigyázzatok. És egy kevéssé előre menvén, a földre esett, és imádkozott, hogy, ha lehetséges, múljon el tőle ez az óra. És mondta: Abba, Atyám! Minden lehetséges Neked. Vidd el tőlem ezt a poharat; mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a Tied.”

Jézust az Atya felé levő szeretete motiválta. A döntései mindig a kettőjük kapcsolatának fényében születtek. Ahogy minden Krisztus által és Ő rá nézve teremtettek, ugyanúgy Jézus minden döntését az Atyára nézve, és az Ő tervének alárendelve hozta.

A szövetség egyik mutatója, hogy a döntéseinkben nem a magunk javára, hanem a kapcsolatok javára döntünk. Nem az ÉN, hanem a MI van megcélozva. Így működik a házasság, a barátságok, Krisztus Teste, az Egyház – együtt, MI tudjuk betölteni azt az elhívást, amibe beleállított az Úr bennünket, és amiben állunk is hittel, szövetségben.

Jer.32,38-41 „És népemmé lesznek nekem, Én pedig nekik Istenük leszek. És adok nekik egy szívet és egy utat, hogy mindenkor engem féljenek, hogy jól legyen dolguk, nekik és az ő fiaiknak ő utánuk. És örökkévaló szövetséget kötök velük, hogy nem fordulok el tőlük és a velük való jótéteménytől, és az Én félelmemet adom az ő szívükbe, hogy el ne távozzanak tőlem. És örvendezek bennük, ha jót cselekedhetem velük és biztosan beplántálhatom őket e földbe, teljes szívvel és teljes lélekkel.”