Petz Renáta: Amim van, azt adom

 

Szeretem Isten népét, és szeretem látni, ahogy Szent Szellem mindig összehangolja a szíveket. Erre csak Ő képes. Foglalkozik külön-külön mindnyájunkkal, gondja van mindenkire, és látja az egész Testet is egyben.

A puzzle kirakásánál egyik módszer, hogy a színek alapján egy kupacba válogatjuk az azonos területre való darabokat. Utána mehet a szöszmötölés, hogy melyik pici darab melyik másik kis színes formához illeszkedik. Mindegyik legalább 3 másikkal kapcsolódik szorosan. Mindegyiknek megvan a maga része, amit beletesz a kapcsolódásba, és megvan a maga hiánya is, amit a mellette, körülötte levők tudnak betölteni.

1.Kor.14,26 „Hogy van hát testvéreim? Mikor egybegyűltök, mindenkinek van zsoltára, tanítása, nyelve, kijelentése, magyarázata. Minden épülésre legyen.”

Ez motiválja az összejöveteleinket, hogy építse egyik a másikat. Mert az által az egész Test épül.

1.Kor.12,7-11 „Mindenkinek azonban haszonra adatik a Szellem kijelentése. Némelyeknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a Szellem által; másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon Szellem szerint. Egyiknek a hit ugyanazon Szellem által; másiknak pedig a gyógyítás ajándékai szintén a Szellem által. Némelyeknek csodatevő erőknek megnyilvánulásai; némelyeknek meg prófétálás; némelyeknek pedig a szellemek megkülönböztetése; másoknak a nyelvekenszólás különféle fajtái; másnak pedig a nyelvekenszólás megmagyarázása. De mindezeket ugyanaz a Szent Szellem cselekszi, osztogatja mindenkinek külön, ahogyan Ő akarja.”

Teletöltötte az Úr ajándékokkal az egész Testet. Mindenkinek van, amit adhat. A kapcsolatok, kapcsolódások mindig oda-vissza működnek. Amikor elkezdesz vetni egy másik ember, egy közösség, egy város, a nemzet életébe, azok a magok valóságosak, és ki fognak kelni. Isten népe egy olyan elhívást kapott, hogy rajtunk keresztül Isten természetfölötti áldása érkezik. Azt add, amid van. Szükség van arra az imára, kedves szóra, megértő fülre, bátorításra, gyógyításra, reménységre, csodákra, bölcsességre, hitre, prófétai szavakra, közbenjárásra, amit Te teszel. Az Úr pedig figyel, és együttműködik veled.

Zsolt.101,6 „Szemmel tartom a Föld hűségeseit, hogy mellettem lakjanak; a tökéletesség útjában járó, az szolgál Engem.”

Szemmel tart, figyel, mert Te vagy az az ember, akivel az Úr együtt akar munkálkodni, mert tudja, hogy számíthat Rád.

 

’Hűséges’: fenntart, támogat, alátámaszt, gondját viseli (kisgyermekét), dajkál, megalapoz, épít; amire támaszkodni lehet, megbízható, megalapozott, stabil, szilárd, állandó, hosszantartó, bizonyos, szavahihető, őszinte, biztos, megerősített, támaszkodik, épít valamire/valakire, bízik, megbízik valakiben, hisz; elhisz, szilárdan, stabilan áll

 

Amim van, azt adom. A szív bőségéből szólunk, építünk, vigasztalunk, szolgálunk.

Péld.22,11 „Aki szereti a szív tisztaságát, a beszéde kedvesség: annak barátja a király.”