Petz Renáta: A címzett ismeretlen

 

„Nincs semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak”. Az ördög mindig próbálkozik. De a jó hír, hogy a neked címzett kárhoztatások nem fognak megérkezni. Visszaküldik őket, hogy ’a címzett ismeretlen’. Nem fogod megkapni, mert aki Krisztusban van, az új teremtés, és annak nincs kárhoztatása. Te már Krisztusban vagy, így a neked címzett kárhoztatások ’ismeretlen címzett’ miatt visszaküldésre kerülnek.

Gal.2,20 „Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; ….” – Hiába küldenek, mondanak feléd kárhoztató beszédeket, azok nem a tieid Jézus Krisztus miatt.

Róma.8,1 „Nincsen már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak ….”

Mindig a szív bőségéből szól a száj. Isten is az Ő szívéből szól, az Ő szíve szerint beszél rólad, rólunk, az Ő népéről. A gonosz beszédek, rossz hírek terjesztése nem Isten szívéből érkeznek. Isten azonban beszél rólad a Mennyben, az Ő igazsága szerint, Jézus vére alapján és hittel beszél rólad.

Ésa.62,2 „És meglátják a népek igazságodat, és minden királyok dicsőségedet, és új nevet adnak neked, amelyet az Úr szája határoz meg.” – Az identitásunkat Isten szájából kijövő szó határozza meg. Új nevet kaptunk Tőle. Nem a régi életünk szerint hív bennünket, hanem új nevet adott. A népek előtt, az emberek előtt az alapján leszünk ismertek, amit az Úr mond rólunk.

Zsolt.27,5-6 „Bizony elrejt engem az Ő hajlékába a veszedelem napján; eltakar engem sátrának rejtekében, sziklára emel fel engem. Most is felül emeli fejemet ellenségeimen, akik körülöttem vannak, és én az Ő sátorában örömáldozatokkal áldozom, énekelek és zengedezek az Úrnak.”

Bizalom, világosság, kegyelem, hit. Az ellenség kételyt próbál elültetni egymás felé a szívekben. A bizalmatlanságot a világossággal tudod kikerülni, vagy ha már felépült, akkor lerombolni. Amikor világosságban járunk, megszűnik a bizalmatlanság és valódi közösségünk, ’koinoniánk’ lesz egymással.

Efez.2,13-18 „… Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által. (…) és Ő lerontotta a közbevetett választófalat. Az ellenségeskedést az Ő Testében, (…) eltörölte; … a kettőt egy új emberré teremtette Ő magában, békességet szerezvén. (…), megölvén ezen az ellenségeskedést. … békességet hirdetett nektek, … Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Szellemben az Atyához.”

A test, ha maga ellen fordul, felemészti önmagát. Isten terve az, hogy építse egyik a másikat.

1.Tessz.5,11 „Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, ahogy cselekszitek is.”

Építésre, bátorításra, vigasztalásra vagyunk elhívva. Nem a másik lerontására, bemocskolására. Az identitásunkat nem valaki ellen határozzuk meg, hanem a szerint, akik Krisztusban vagyunk és tagjai egymásnak. Bolond ember az, aki a maga házát rombolja.

1.Kor.3,9 „Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.”

Isten munkatársai vagyunk. Nem ellene dolgozunk, hanem Vele együtt! Nem vetünk konkolyt az Ő szántóföldjébe. Nem vetünk gonosz beszédeket, bizalmatlanságot termő kárhoztató, hazug szavakat a szántóföldön levő szívekbe. Isten épülete vagyunk, nem romboljuk azt, amit Isten épít!

Ésa.61,6-9 „Titeket az Úr papjainak hívnak, Istenünk szolgáinak neveznek; népek gazdagságát eszitek, és azok dicsőségével dicsekedtek. Gyalázatotokért kettős jutalmat vesztek, a szidalom helyett örvendeztek örökségetekben; ekként két részt örökölnek földjükben, örökös örömük lesz. Mert Én, az Úr, a jogosságot szeretem, gyűlölöm a gazsággal szerzett ragadományt; és megadom hűségesen jutalmukat, és örök szövetséget szerzek velük. És ismeretes lesz magvuk a népek közt, és ivadékaik a népségek között, akik csak látják őket, megismerik őket, hogy ők az Úrtól megáldott magok.”