Petz Renáta: A szívnek teljességéből szól a száj(Mát.12,34)

Péld.4,23 „Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.”

 

Bálám próféta volt. Ismerte Isten hangját, ismerte Isten szívét is. Az ördög pedig ismerte Bálám gyenge pontját. Tudta, hol kell megérinteni, hogy a szíve elforduljon. Ez volt az ördög első célja, elfordítani Bálám szívét. Mert a szívből szól a száj. Bálák célja az volt, hogy először eltávolítsa a tiszta forrástól, és elfordítsa Bálám szívét Isten szívétől. Valami olyat akart behozni Bálám életébe, ami az Úr helyére kerülhet a szívében. Bálám szívét elfordította a pénz, a gazdagság. Szíve korrumpálható volt. Bálák pénzt kínált és tisztességet adott Bálámnak, hogy így elfordítsa a szívét, és átkot szóljon Isten népe ellen. A pénz, a ’köztiszteletben állóság’ elfordította Bálám szívét.

Az ördög ott fog megkísérteni, ahol a leggyengébb vagy. Ismeri és megtalálja azt a pontot, ahol befolyása alá vonhat. Az istenfélelem azonban megőrzi a szívünket az ördög csapdáitól.

Mát.12,34-35 „Mérges kígyóknak fajzatai, mi módon szólhattok jókat, holott gonoszak vagytok? Mert a szívnek teljességéből szól a száj. A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat.”

Ha valaki szíve elfordul, akkor nem fog látni, megvakul. Ha kikerül az igazságból nem fog tisztán látni. Az istenfélelem őrzi meg a szívet attól, hogy az ördög befolyása alá kerüljön.

Amikor valaki gonosz beszédeket hallgat meg másokról, akkor elhomályosodik a látása, és eltompul a hallása. Elkezd a hallott beszédek szerint látni, mert egy szemüveg kerül a szemei elé. Isten nem akar gonosz beszédeket hallani rólunk. Nem fordítja oda a fülét, sem a szívét, amikor az Ő népét valaki is átkozza.

4.Móz.23,8 „Mit átkozzam azt, akit Isten nem átkoz, és mit szidalmazzam azt, akit az Úr nem szidalmaz?”

Bálám áldozatot mutatott be az Úrnak és az istenfélelem visszafordította a szívét attól, hogy Bálák befolyása szerint cselekedjen.

4.Móz.24,15-16 „Elkezdte az ő példázó beszédét: Bálámnak, Beór fiának szózata, a megnyílt szemű ember szózata. Annak szózata, aki hallja Istennek Beszédét, és aki tudja a Magasságosnak tudományát, és aki látja a Mindenhatónak látását, leborulva, de nyitott szemekkel.”

A szövetséget is áldozattal tudjuk megerősíteni. Mert minden, amibe beletesszük az életünket, szívünket, azt elkezdjük Isten szemével és szívével látni.

Emlékeztek, amikor a babiloni fogság idején Jeremiás miközben ő maga is börtönben volt, Jeruzsálem is ellenséges kézben volt, támadás alatt – egy földet vásárolt Jeruzsálem mellett. Belefektetett egy olyan dologba, ami látható szinten teljes bukásra volt ítélve. De az a föld, amit megvett, Anatótban volt – ami imameghallgatást jelent.

Jer.32,7 „Vedd meg az én mezőmet, amely Anatótban van, mert téged illet vér szerint, hogy megvegyed.”

Hiába vesz körül az ellenség, hiába rekesztenek fogságba, elzárva mindentől, az az ár, amit megfizetsz az örökséged, ígéreteid birtokbavételéért – azok az imák, áldások, hűség, állhatatosság –, az elpecsételi azt az örökséget a számodra, az meg fog térülni. Jeremiás Anatótban vásárolt földet az Úr parancsa szerint – vagyis az imameghallgatás földjén.

A prófétai szó hitet szól, reménységet szól. Reménységet szül a körülötted levőkben, amikor Isten Szava miatt hittel belefektetsz látszólag bukásra ítélt dolgokba, amikor leteszed az életed másokért, kész vagy a javukra szolgálni, azzal megnyitod a szíveket, füleket:

Jer.33,10 „Hallatszani fog még e helyen…” – jó annak a helynek, ahová az Úr helyezett Téged, mert az a hely hallani fogja a reménység szavát, az élet, a gyógyulás, a helyreállás ígéretét! Hallatszani fog azon a helyen a vigasztalás, bátorítás, építés szava.