Bizalommal a viharos tengeren

Mai dicsőítés közben láttam egy képet szellemben. Egy kis csónak hánykolódott a tengeren viharban. Egy hatalmas flotta része volt, egy nagy anyahajóhoz tartozó mentőcsónak volt, ami a vízbe esettek, bajba kerültek megmentésére lett kiküldve. Akik kormányozták a csónakot, azoknak hatalmuk volt a vihar felett. Mindegyikük tudta, hogy nem egyedül kell megbirkóznia a rá váró kihívásokkal. Egyrészt ugyanaz a hatalmuk megvan, amivel Jézus is parancsolt a tengeren a hullámoknak. Másrészt a kis csónak közelében ott horgonyzott az anyahajó.

Az anyahajó az Egyház, ami felé Isten teljes hűséggel, hittel és bizalommal van. Hittel látja és ezért bizalommal fordul hozzánk, megosztva velünk a szívét. Ez pedig bennünk egy felelősségvállalást, szeretetet, hűséget szül.

Vannak viharos helyzetek, melyekbe bekerülünk a kis csónakjainkkal, odamegyünk, mert vannak ott, akiknek szükségük van ránk, akik arra várnak, hogy rajtunk keresztül eljussanak a ’királyi flottába’, és feljussanak az anyahajóra. Az egész teremtett világ várja a megjelenésünket. A munkahelyeink, az iskolák, kórházak, a legkülönbféle foglalkozások, területek mind arra várnak, hogy Isten dicsősége elérje őket. Amikor bekerülsz egy ilyen viharos helyzetbe, tudd, hogy hatalmat kaptál arra, hogy Isten fiaként szólj.

Zsolt.85,9-12 „Hadd halljam meg: mit szól az Úr Isten! Kétség nélkül békességet szól az Ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van szabadítása az Őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzék a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből.”

Szólj a kapcsolataidban levő viharoknak, hogy csendesedjenek. Szólj békességet! Szólj a betegségek által keltett viharnak, a félelemnek, halálnak, hogy távozzanak. Szólj a hitetlenségnek, a reménytelenségnek, hogy távozzon.

 

Hűség, hit és bizalom

A bizalom és a hit együtt járnak. Bizalommal tudok egy viharos helyzetbe hittel belelépni. A bizalmatlanság, gyanakvás azonban megöli a hitet. Amikor bizalommal vagyok valaki felé, akkor a hit szemeivel nézem. Bizalom nélkül a hitet korlátozom. Bizalom megnyitja a szemem a másikban levő Krisztus felismerésére, és ez felszabadítja a hitet bennem is vele kapcsolatban. Bizalmatlansággal pedig korlátozom az ő változásának lehetőségét is.

2.Kor.5,16 „Azért mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint; sőt ha ismertük is Krisztust test szerint, de már többé nem ismerjük.”

A bizalom olyan, mint egy kulcs, ami megnyitja a kapcsolatoknak egy mélyebb szintjét. A bizalmatlanság pedig bezárja.

Zsolt.85,12 „Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből.”

A hűség, a meggyökerezés a szövetségi kapcsolatokban, megerősíti a megigazultságot, megerősíti az identitásunkat. Hűség – az Úrhoz, Isten Beszédéhez, szövetségi kapcsolatokhoz, az elhívásunkhoz, Istentől kapott felelősségünkhöz, …

Zsolt.31,6 „Kezedre bízom lelkemet, Te váltasz meg engemet, oh Uram, hűséges Isten.”

Az Úr Jézus Krisztus a mi Közbenjárónk. Ismer bennünket úgy, ahogy vagyunk, ismeri a gyenge pontjainkat is és mindezek tudatában teljes hűséggel áll ki értünk, közbenjár értünk az Atyánál. Ez a hűség szilárd, stabil, állandó, biztonságot ad, őszinte, igazságos.

 

Zsolt.33,4 „Mert az Úr Szava igaz, és minden cselekedete hűséges.”