Petz Renáta: Kész a meder

Amíg nincs kész a meder, addig a folyó nem indul útra, hanem ’várja’, hogy a meder elkészüljön. Arra a területre jut el, ahol meder épül számára. Ahol a látás elérkezik a szívekhez. A látás készíti a medret.

Az elmúlt időszakok mederkészítéssel teltek. Az Úr terve, hogy elérjen az Ő akaratával szíveket, kapcsolatokat, városokat, elérje Magyarországot, összehangolja a Mennyet a Földdel. Élő csatornákat készített, hogy a mennyei folyónak megfelelő medre legyen, elérjen, megérkezzen Isten elkészített terve szívekhez, családokhoz, városokhoz, a nemzetünkhöz, Európához.

Van időszak – és most az az időszak van –, amikor a folyó még egy csöppet vár, közben a vízszint emelkedik, mert egy nagyobb lendülettel fog indulni és érkezni. Most olyan az idő, mint amikor fal épül a folyó, a forrás köré, de nem azért, hogy elzárják, hanem hogy legyen lehetősége a víznek növekedni – olyan, mint egy duzzasztógát, ami megnöveli a vízszintet, és megfelelő időben engedi ki.

Azután pedig eljön a gátszakadás ideje, amikorra a folyómedrek már készen állnak. Nem fog szétfolyni, hanem megfelelő helyre jut a folyó. Olyan helyekre, ahol eddig is járt, most pedig egy nagyobb löket, Istennek egy erőteljesebb mozdulása érkezik, egy olyan időszak, amit mostanra készített el az Úr.

Egy ilyen időszakban sok minden történik. Ne azt nézd, mi nem jó, hanem vedd észre a hit-magot, ragadd meg a látást, és arról beszélj, azt add tovább, abba add bele magad. Isten ilyen embereket keres, akik látják a láthatatlant, odakapcsolódnak a mennyeihez, és építik azt.

Szólj életet, építs, bátoríts, vigasztalj – ragadd meg, kapcsolódj oda Isten természetfeletti jelenlétéhez, erejéhez, és kapcsolódj a Testhez, Krisztus Testéhez, a többi taghoz. Meg fogjuk látni, hogy halott csontok kelnek életre, összerendeződnek, inak, hús, bőr lesz rajtuk, kapcsolatok alakulnak, rendeződnek, helyreállnak, helyükre kerülnek. És jön a Szent Szellem, az Életnek Szele, és élettel tölti meg.

Ezék.37,10 „Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor Szellem szállt beléjük, életre keltek, és talpra álltak: igen-igen nagy sereg volt.”

Sereg: H2428 חַיִל (ḥajil) = erő, hatalom, vitézség, haderő, hadsereg, képesség, tehetség, hatékonyság; gazdagság, erény, képesség, derekasság, termőerő, termékenység …

Olyan sereget hoz elő Isten Szelleme, amely erőt és hatalmat kapott, hogy megtegye az Ő akaratát, képes rá, van rá tehetsége, hatékonyan tudja ezt tenni, anyagi területen is felszabadul számára az áldás, hogy megtegye, amire az Úr elhívta. Életre kel és talpra áll egy termékeny, megsokszorozódásra kész és képes, tanítványi szívű, szent sereg.

 

Ésa.58,12 „És megépítik fiaid a régi romokat,…”

Az egybeszerkesztés egy új szintre lép a fiatalok mostani új ébredése, mozdulása által. Minden apró részre szükség van – minden egyes személyre, minden imára, prófétai szóra, bátorításra, vigasztalásra, építésre –, élő kövek sokasága kapcsolódik és épül egybe, egy szellemi Templommá.

Figyelj, mert Isten cselekszik!

Ne csak kívülről figyeld, hanem szállj be! Indul az utazás, nagy lendülettel! Megmozdul az ország, megmozdulnak a városok, megpezsdül a víz, mert él minden, ahová csak ez az élő víz, a Szent Szellem fuvallata behatol.

 

Zsolt.110,3 A Te néped készséggel siet a Te sereggyűjtésed napján, szentséges öltözetekben, kora reggel köréd gyülekeznek, mint hajnalban születő harmat a mezőn.