Petz Renáta: Prófétai gondolkodás

Milyen a gondolkodásmódunk? Mik jutnak eszünkben egy-egy eseménnyel összefüggésben? Minek engedjük meg, hogy a beszédünket befolyásolja? Mindent kimondok, amit gondolok? Vagy egy felelősséggel élek, és meggondolom, mit beszélek?

Kire, mire vagyok hatással, a beszédemmel? És kikre, mikre akarok hatással lenni?

Ezek mind olyan kérdések, melyekre, ha választ keresünk, elkezdjük megérteni, milyen nagy felelősséget kaptunk, és mennyire tudunk jól vagy rosszul élni ezzel.

Gal.5,1 „Krisztus azért szabadított fel bennünket, hogy éljünk is ebben a szabadságban. Ezért ne engedjétek magatokat újra rabszolgává tenni!”

Annak vagyok szolgája, aminek alárendelem magam, aminek, akinek engedelmeskedem. Míg a világ, a törvény bele akar kényszeríteni a maga elvárásaiba, addig az Úr a szabad döntésünkre vár. Minden szabad nekem, minden meg lett engedve, van lehetőségem szabadon dönteni, de azzal a tudattal tegyünk meg bármit is, hogy a döntésünkkel befolyásoljuk, hogy milyen irányba halad az életünk, hogy kinek a hatalma alá adjuk magunkat.

 A prófétai gondolkodás egy felelősségvállalás. Keresem, meg akarom látni, érteni, mi Isten gondolata, és beengedem a szívembe. Engedem, hogy átformálja a gondolkodásmódomat az Ő Beszéde, és az Ő céljai, tervei, elképzelései kerüljenek a fókuszomba. Elkezdek aszerint beszélni, arról teszek bizonyságot, mindazokkal kapcsolatos reménységet megragadom, megőrzöm a szívemben, és engedem, hogy formálja gondolkodásomat, az érzelmeimet, egészen addig, míg hit fakad a szívemben, és a remélt dolgokat már valóságosként látom, és mint akinek a kezében van a bizonyíték a láthatatlanról, úgy beszélek már, úgy cselekszem már.

Így leszek a szavaimmal egy kiáltó szó akár puszta helyeken is. Olyan helyeken könnyű beszélni az áldásról, a virágzásról, ahol minden csupa napsütés, van elegendő eső, jó a talaj, és a növények már rügyeznek. Ott könnyű arról beszélni, hogy a virágzás, a gyümölcsözés eljön – csupán megerősítem azt, ami látható.

Azonban kiszáradt, terméketlen földeken gyümölcsözésről akkor tudunk beszélni, ha betekintünk a láthatatlanba, és meglátjuk Isten tervét és akaratát, és mindazt az áldást, amit az Úr elkészített arra a földre, megragadjuk a láthatatlanban, és kihirdetjük – ezzel utat készítve ezeknek az áldásoknak az érkezésére.

bible-sunset-2A prófétai gondolkodás keresi a láthatatlant, azt megragadja, és engedi, hogy változást hozzon bennem, és rajtam keresztül másokban, más helyeken.

A prófétai szó hitet hoz létre Isten Beszéde által. A prófétai szó olyan, mint a trónszék alól érkező folyó – ahová elér, ott felpezsdül az élet.

Az Isten Beszéde által formálódott prófétai gondolkodás adja a medret a prófétai szavaknak.

Ezék.47,8-9 „Ez a víz a keleti tájékra folyik ki, és a lapos területekre folyik ki, és a tengerbe megy be, a tengerbe szakad, és meggyógyul a víz. És lesz, hogy minden élő állat, amely nyüzsög, valahova ez a folyam bemegy, élni fog; és a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden, ahova csak ez a folyó bement.”

A prófétai szó gyógyulást hoz, megelevenedést, frissességet ad, életet, bővölködést, nyüzsgést hoz.

Mát.3,2 „Változtassátok meg a gondolkodásmódotokat, mert Isten Királysága itt van egy karnyújtásnyira.